Wyniki rekrutacji 2023/2024 na Uniwersytecie Rzeszowskim

Wyniki rekrutacji 2023/2024 na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski

21.08.2023

Wyniki rekrutacji 2023/2024 na Uniwersytecie Rzeszowskim

Pierwsza tura rekrutacji na Uniwersytecie Rzeszowskim na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie zakończyła się 20 lipca 2023 r. Kandydaci poznali swoje wyniki 24 lipca 2023 r. W naborze podstawowym udział wzięło ponad 16 tysięcy kandydatów. W gronie najpopularniejszych kierunków znalazły się: medycyna, filologia angielska oraz bezpieczeństwo wewnętrzne
 

Najpopularniejsze kierunki

W pierwszej turze rekrutacji na URz udział wzięło 16172 kandydatów, którzy aplikowali na 65 kierunków studiów, na których czekało na nich 9,7 tysięcy miejsc. Najliczniejsze grono absolwentów szkół średnich aplikowało na kierunek lekarski - 2230 osób. Filologia angielska również cieszyła się sporą popularnością, aplikowało na nią ponad 800 kandydatów. W czołówce najbardziej obleganym kierunków studiów znalazły się również: prawo - 647 zgłoszeń, fizjoterapia - 616 zgłoszeń oraz finanse i rachunkowość - 577 zgłoszeń.
Największa rywalizacja panowała wśród kandydatów na kierunek lekarski, gdzie na jedno miejsce aplikowały prawie 23 osoby! Z dużą konkurencją musieli zmierzyć się również absolwenci szkół średnich pragnący studiować filologię angielską — prawie 9 zgłoszeń na jedno miejsce. Z kolei na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pielęgniarstwo na jedno miejsce przypadało ponad 7 aplikacji. Kandydaci chętnie wybierali również: analitykę medyczną, fizjoterapię, dietetykę, informatykę, ratownictwo medyczne oraz położnictwo. 
 

Druga tura rekrutacji na URz

8 sierpnia 2023 r. rozpoczęła się druga tura rekrutacji na Uniwersytecie Rzeszowskim na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia. Kandydaci mają do wyboru ponad 50 kierunków studiów, takich jak np.: finanse i rachunkowość, politologia oraz sztuki wizualne. Elektroniczna rejestracja będzie otwarta do 12 września 2023 r. do godziny 12:00, w tym terminie należy również uiścić opłatę rekrutacyjną. Egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w terminie od 13 września od godziny 12:00 do 15 września 2023 r.
Egzaminy odbędą się na następujące kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, malarstwo oraz wychowanie fizyczne. Natomiast rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona z kandydatami na: biologię, filologię polską, filologię rosyjską, komunikację międzykulturową i matematykę — wszystkie kierunki II stopnia. 
Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną opublikowane 18 września od godziny 12:00 na prywatnym koncie kandydata poprzez zmianę statusu. Tego samego dnia osoby zakwalifikowane do przyjęcia zostaną poinformowane o miejscu i dacie przeprowadzenia egzaminu bądź rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci będą zobowiązani do dostarczenia kompletu dokumentów w terminie od 19 do 22 września 2023 r.

Komentarze (0)