Rekrutacja dodatkowa 2023/2024 na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Rekrutacja dodatkowa 2023/2024 na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Studia Kielce - Politechnika Świętokrzyska

22.08.2023

Rekrutacja dodatkowa 2023/2024 na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Elektroniczna rejestracja w ramach pierwszej tury rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 na Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach rozegrała się w terminie od 20 maja do 14 lipca 2023 r. Kandydaci poznali wyniki na stacjonarne studia pierwszego stopnia 18 lipca 2023 r. Najpopularniejszym kierunkiem okazała się informatyka, o jedno miejsce na tym kierunku rywalizowały 2 osoby. Jednakże nie wszystkie limity miejsc zostały wyczerpane. Druga tura rekrutacji na PŚ rozpoczęła się 1 sierpnia i potrwa do 10 września 2023 r. 
 

Wyniki dotychczasowej rekrutacji na PŚ

W pierwszej turze rekrutacji 2023/2024 kandydaci na studia w Politechnice Świętokrzyskiej mieli do wyboru 23 kierunki studiów I stopnia (23 kierunki) oraz II stopnia (12 kierunków). Kandydaci mogli zdecydować się na podjęcie studiów w formie stacjonarnej - 23 kierunki np.: elektromobilność, inżynieria biomedyczna oraz wzornictwo przemysłowe, bądź niestacjonarnej - 15 kierunków: automatyka i robotyka, inżynieria środków transportu oraz zarządzanie biznesowe.
W dotychczasowej rekrutacji udział wzięło 2,2 tysięcy kandydatów, którzy aplikowali na ponad 1,9 tysięcy miejsc na 23 kierunkach studiów. Największa rywalizacja odbyła się na informatyce, gdzie na jedno miejsce spłynęły dwie aplikacje. Z kolei na automatyce i robotyce, budownictwo oraz logistyce o jedno miejsce walczyły ponad 1,5 kandydatów. Natomiast na jedno miejsce na zarządzaniu biznesowym zgłosiły się 1,4 osoby.
 

Rekrutacja dodatkowa na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Nabór uzupełniający na Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach rozpoczął się 1 sierpnia 2023 r. i dla wszystkich kierunków potrwa do 17 września 2023 r. Wyjątkiem jest kierunek architektura, dla którego elektroniczna rejestracja zakończy się 10 września 2023 r. Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na architekturę odbędzie się 13 września 2023 r. w dwóch grupach: 9:30-12:00 i 14:00-17:00. Ogłoszenie wyników z egzaminu praktycznego nastąpi 15 września 2023 r.
Kandydaci poznają listy rankingowe drugiej tury rekrutacji 2023/2024 19 września 2023 r. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą zobowiązane złożyć swoje dokumenty w formie elektronicznej w terminie: 19-22 września, bądź papierowej 20-28 września 2023 r. Warto zaznaczyć, że kandydaci z maturą międzynarodową lub zagraniczną oraz osoby, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki 2023/2024, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku przystąpienia do poprawki, muszą swoje dokumenty dostarczyć w innym terminie: 28 września 2023 r.

Komentarze (0)