Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Kielcach i województwie świętokrzyskim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Kielcach i województwie świętokrzyskim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Kielcach i województwie świętokrzyskim

12.05.2024

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Kielcach i województwie świętokrzyskim

Rekrutacja 2024/2025 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Kielcach i województwie świętokrzyskim przeprowadzona zostanie w terminie od 13 maja 2024 do 2 sierpnia 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Rekrutacje uzupełniające przeprowadzone zostaną od 29 lipca 2024 r. do 2 sierpnia 2024 r.

Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

 

Kiedy rekrutacja do szkół w Kielcach i województwie świętokrzyskim

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 13 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 21 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 3 czerwca 2024 r. do 13 czerwca 2024 r. II termin: do 4 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 5 lipca 2024 r.
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 18 lipca 2024 r.
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  do 18 lipca 2024 r do 24 lipca 2024 do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2024 r.
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 26 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dniu od dnia publikacji listy przyjętych i nieprzyjętych

rekrutacja uzupełniająca

od 29 lipca 2024 r. do 2 sierpnia 2024 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. świętokrzyskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo świętokrzyskie

Sprawdź

licea w Kielcach

technika w Kielcach

kalkulator ósmoklasisty - jak liczyć punkty do liceum i technikum

progi punktowe do liceów i techników

sprawdź gdzie byś się dostał w 2023 roku

ranking liceów 2024 w woj. świętokrzyskie

ranking techników 2024 w woj. świętokrzyskie

egzamin ósmoklasisty

licea w województwie świętokrzyskim

technika w województwie świętokrzyskim

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia