Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Lublinie i województwie lubelskim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Lublinie i województwie lubelskim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Lublinie i województwie lubelskim

12.05.2024

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Lublinie i województwie lubelskim

Rekrutacja 2024/2025 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Lublinie i województwie lubelskim przeprowadzona zostanie w terminie od 20 maja 2024 do 26 lipca 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Rekrutacje uzupełniające przeprowadzone zostaną od 19 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r.

Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

 

Kiedy rekrutacja do szkół w Lublinie i województwie lubelskim

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 20 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 20 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 28 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 28 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 15 czerwca 2024 r. do 24 czerwca 2024 r. II termin: do 03 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 25 czerwca 2024 r. II termin: do 04 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 15 lipca 2024 r do godz. 12:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 15 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r - do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 lipca 2024 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 23 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 21 lipca 2024 r

rekrutacja uzupełniająca

od 19 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r.

*terminy rekrutacji dla woj. lubelskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo lubelskie

Sprawdź

licea w Lublinie

technika w Lublinie

kalkulator ósmoklasisty - jak liczyć punkty do liceum i technikum

progi punktowe do liceów i techników

sprawdź gdzie byś się dostał w 2023 roku

ranking liceów 2024 w woj. lubelskim

ranking techników 2024 w woj. lubelskim

licea w województwie lubelskim

technika w województwie lubelskim

egzamin ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia