KONFERENCJA OŚWIATOWA 2019

KONFERENCJA OŚWIATOWA 2019

uth warszawa

KONFERENCJA OŚWIATOWA 2019

X edycja Konferencji Naukowej „Prawo i Zarządzanie w Systemie Oświaty” dobiegła już końca. Odbyła się ona 14 marca 2019 roku w siebie Uczelni Teczniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Ta jubileuszowa edycja adresowana była do dyrektorów oraz nauczycieli szkół średnich z całego kraju, tak by podczas jej trwania mogli oni zapoznać z najbardziej aktualnymi informacjami z zakresu zarządzania placówką edukacyjną. Co ważne – konferencja ta została objęta honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, oraz patronatem Urzędu Dzielnicy Włoch m. st. Warszawy i czasopisma „Głos Nauczycielski”.

Konferencja obejmowała trzy różne panele, które odnosiły się do różnych aspektów zarządzania placówkami edukacyjnymi. Prelegentką pierwszego panelu była mec. Elżbieta Braulińska-Pązik, reprezentująca warszawskie Kuratorium Oświaty. Celem tej prelekcji było przybliżenie zmian, jakie zachodzą w ramach aktualnych reform ministerialnych. Zakres wystąpienia prelegentki obejmował przedstawienie konsekwencji prawno-organizacyjnych i interpelacyjnych, wynikających z tychże reform.

Druga prelekcja dotyczyła rozwijania kompetencji przyszłości. Moderatorką tego panelu była doktor Magdalena Ścigała – wykładowczyni UTH. Aspekty, które zajmowały naczelne miejsce podczas tego wystąpienia, odnosiły się do podstawowych elementów pracy każdego rozwijającego się nauczyciela i pedagoga. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, chęć do doskonalenia swoich kwalifikacji, zdolność do nieustannego kształcenia się i przede wszystkim dbanie o kreatywność swoją oraz uczniów – te tematy stanowiły najważniejszą część panelu oraz dyskusji.

Trzecia i zarazem ostatnia prelekcja została poprowadzona przez doktor Danutę Tomczak z Østfold University College w Norwegii. Dotyczyła ona nordyckich modeli kształcenia, których podstawową funkcją jest zapewnienie każdemu z dzieci równy start związany z rozpoczęciem edukacji. To niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ współcześnie standardy nauczania nie mogą obejmować tylko aspektów związanych z nauką – muszą one brać także pod uwagę równość w traktowaniu każdego z uczniów.

Zatem X edycja Konferencji Naukowej „Prawo i Zarządzanie w Systemie Oświaty” miała wyjątkowo rozwijający charakter, towarzyszyły jej burzliwe dyskusje, a każdy z jej uczestników opuścił mury UHT z bagażem nowej wiedzy.

 

 

Komentarze (0)