Ostatni dzień matur obowiązkowych – języki obce

Ostatni dzień matur obowiązkowych – języki obce

Ostatni dzień matur obowiązkowych – języki obce

16.05.2024

Ostatni dzień matur obowiązkowych – języki obce

O godzinie 9:00 rozpoczął się ostatni dzień matur 2024 obowiązkowych na poziomie podstawowym. Dziś abiturienci napiszą języki obce. Zdecydowana większość absolwentów szkół średnich mierzy się już z językiem angielskim. Pozostali zasiądą do arkuszy o 14:00. Jakie emocje towarzyszą zdającym?

 

Matura z języków obcych

9 maja 2024 jest dniem matur z języków obcych na poziomie podstawowym. Arkusz z języka angielskiego na napisze dzisiaj łącznie 270 510 osób. Natomiast na pozostałe języki zdecydowało się: język niemiecki – 4 388 osób, język rosyjski – 1 864 osoby, język hiszpański – 491 osób, język francuski – 264 osoby, język włoski – 92 osoby.

Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Niezależnie od wybranego języka zakres wymagań jest podobny. Od abiturientów wymaga się bogatego słownictwa w zakresie np. jedzenia, pogody, części ciała, emocji, edukacji itd.

Zdający muszą się wykazać również znajomością poprawnej gramatyki. W arkuszu egzaminacyjnym zmierzą się z: rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstu pisanego oraz z wypowiedzią pisemną. Abiturient, aby zaliczyć maturę na poziomie podstawowym, musi otrzymać wynik 30% lub wyższy.

 

Opinie maturzystów przed egzaminem z języka angielskiego

Najwięcej zdających zdecydowało się przystąpić do egzaminu z języka angielskiego (ponad 270,5 tysięcy osób). Zdawalność tej matury w 2023 roku wyniosła aż 97%! O godzinie 9:00 abiturienci rozpoczęli już swoje zmagania z arkuszem. Na jego rozwiązanie będą mieli 120 minut. Poziom biegłości językowej na maturze z języka angielskiego wynosi: B1/B1+.

Za poprawne rozwiązanie zadań w arkuszu przewidziana jest maksymalna ilość 60 punktów w Formule 2023, w tym 32–38 pkt – zadania zamknięte oraz 28–22 pkt – zadania otwarte. Natomiast w Formule 2015 maturzysta może otrzymać maksymalnie 50 punktów: 40 pkt – zadania zamknięte oraz 10 pkt – zadania otwarte.

Matura z języka angielskiego jest od wielu lat uznawana za stosunkowo łatwą. „Matura z języka angielskiego jest miłym zakończeniem tygodnia” - pisali na portalach społecznościowych - „dziś idę tam z przyjemnością”. Przed rozpoczęciem dzisiejszego egzaminu zdający wyszukiwali frazy takie jak: wpis na blogu czy mail na angielski matura. Na podstawie czego możemy zauważyć, że największe emocje w abiturientach wywołuje wypowiedź pisemna. Rok temu w arkuszu znalazł się mail do kolegi. A jak będzie w tym roku? Czy pojawią się przecieki?

sprawdź

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia