Egzamin ósmoklasisty 2024. Co będzie na języku polskim

Egzamin ósmoklasisty 2024. Co będzie na języku polskim

Egzamin ósmoklasisty 2024. Co będzie na języku polskim

13.05.2024

Egzamin ósmoklasisty 2024. Co będzie na języku polskim

Egzaminy ósmoklasistów rozpoczną się egzaminem z języka polskiego. Jakie polecenia znajdą się w arkuszu egzaminacyjnym? Co warto powtórzyć? Z jakimi tematami mierzyli się uczniowie w ubiegłych latach? Sprawdź, na co warto być przygotowanym!

Język polski jest przedmiotem, który otwiera egzaminacyjne zmagania, a prawdopodobne tematy elektryzują wszystkich zdających. Co warto podkreślić, tegoroczny egzamin ósmoklasisty jest ostatnim, który zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

Przyszłoroczne arkusze egzaminu ósmoklasisty będą opracowane już wedle przedmiotowych podstaw programowych. Jakie wymagania stawiane są przed uczniami? Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do egzaminu z języka polskiego?

Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2024

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego odbędzie się we wtorek, 14 maja, rozpocznie się o godzinie 9:00 i trwać będzie 120 minut. Arkusz egzaminacyjny, który otrzymają zdający składać się będzie z zadań zamkniętych i zadań otwartych, które sprawdzać będą wiedzę i umiejętności w czterech kategoriach:

  • kształcenie literackie i kulturowe,
  • kształcenie językowe,
  • tworzenie wypowiedzi,
  • samokształcenie

W pierwszej części egzaminu uczniowie będą mieli do wykonania zadania polegające na analizie fragmentów tekstów, zarówno literackich, jaki i nieliterackich (na przykład naukowych czy publicystycznych). Mogą pojawić się polecenia mające sprawdzić znajomość języka, czyli na przykład dotyczące przysłów, frazeologizmów czy poprawności interpunkcyjnej i ortograficznej. Ponadto może pojawić się także polecenie napisania krótszej wypowiedzi.

Druga część egzaminu polegać będzie na napisaniu dłuższej wypowiedzi – rozprawki lub opowiadania. Oznacza to, że wypowiedzi te będą mogły mieć charakter twórczy bądź argumentacyjny.

Dowiedz się więcej

Jak napisać zaproszenie

Jak napisać charakterystykę i opis postaci

Jak napisać opowiadanie

Jak napisać ogłoszenie

To musisz znać! Zestaw lektur obowiązkowych

Ile trzeba zdobyć punktów, aby zdać egzamin ósmoklasisty z języka polskiego?

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, w którym nie obowiązują progi zaliczające. Oczywiście zdający otrzymują punkty za każde prawidłowo wykonane zadanie, ale żeby zdać egzamin ósmoklasisty z języka polskiego wystarczy do niego przystąpić. Czy oznacza to, że nie trzeba starać się o jak najlepszy wynik? Nic bardziej mylnego! Wyniki z egzaminów mają wpływ na rekrutację do szkół średnich.

 Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024. Kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 poznamy 3 lipca. Sprawdź wyniki egzamin ósmoklasisty 2024.

Dodatkowy termin

Dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do zdawania egzaminu, zaplanowano termin dodatkowy. Będzie to poniedziałek – 10 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak wyglądał w ubiegłych latach?

Warto zajrzeć do arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat. Po pierwsze, można w ten sposób sprawdzić poziom swojej wiedzy i umiejętności, jak również czas wykonywania poleceń. Po drugie, dzięki wypełnianiu arkuszy można dokładnie i przede wszystkim spokojnie zapoznać się z przebiegiem egzaminu. Arkusze, a także informatory, aneksy i rozwiązania dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Sprawdź co było na egzaminie z języka polskiego w 2023 r.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia