Matura 2019 - pierwsze starcie

Matura 2019 - pierwsze starcie

matura z polskiego

Matura 2019 - pierwsze starcie za nami

Dziś o godzinie 9:00 rozpoczął się pierwszy dzień egzaminów dojrzałości. Maturzyści – jak co roku – pierwszego dnia zmagali się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. To oprócz matematyki oraz języka obcego obowiązkowy punkt na mapie przygotowań każdego abiturienta szkoły średniej, bowiem uzyskanie pozytywnych wyników z tych trzech przedmiotów jest niezbędne, by otrzymać pozytywne świadectwo maturalne. Egzaminy z języka polskiego od zawsze dzielą uczniów – dla części humanistów to przyjemność, jednak umysły ścisłe traktują tę część matur jak przykry obowiązek, który może otworzyć drzwi wymarzonych uczelni.

W tym roku kontrowersje wzbudziły tematy wypowiedzi pisemnych. Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy. Pierwszy z nich odnosił się do III części Dziadów Adama Mickiewicza i brzmiał: „Czym jest wolność dla człowieka”. Uczniowie mieli napisać rozprawkę, w której oprócz tego dramatu romantycznego uwzględniliby także inne teksty kultury (powieści, wiersze, lecz także filmy, sztuki teatralne, czy komiksy). Drugi temat zadedykowany był dla wszystkich miłośników poezji, ponieważ ich zadaniem było napisanie analizy i interpretacji wiersza Anny Świrczyńskiej pod tytułem Samotność. Po opuszczeniu sal egzaminacyjnych, maturzystom towarzyszyły skrajne emocje. Zdaniem Piotra, absolwenta warszawskiego technikum:

„Temat rozprawki był dla mnie dość prosty. W szkole poświęciliśmy bardzo dużo czasu na analizowanie twórczości Mickiewicza, więc każdy z nas miał świadomość, że jest to jeden z tych autorów, z którym możemy się zetknąć podczas egzaminu. Zresztą dodatkowym plusem jest także możliwość odnoszenia się do innych tekstów kultury, co zawsze stanowi pewien ratunek dla tych, którzy nie czują się pewnie”!.

Z kolei Karolina, uczennica łódzkiego liceum do tematów maturalnych z języka polskiego odnosiła się z dużo większą rezerwą:

„Anna Świrczyńska? Przyznam, że miałam w ogóle problem z rozpoznaniem tego nazwiska. Niestety, ale w szkole poświęciliśmy zbyt mało czasu na szczegółowe zapoznanie się z poezją współczesną. Myślę, że w ogóle analiza i interpretacja tekstów poetyckich nigdy nie należała dla mnie do najłatwiejszych, więc oczywiste było to, że wybiorę pierwszy temat. Jednak Dziady to też dla mnie wyzwanie – według mnie to jedna z trudniejszych lektur, jakie omawialiśmy w szkole, więc mam nadzieję, że postawiona przeze mnie teza i argumenty pozytywnie wpłyną na ostateczny wynik tego egzaminu”.

To część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego zawsze budzi najwięcej emocji, jednak nie należy zapominać, że oprócz niej absolwenci szkół średnich mają do rozwiązania także szereg innych zadań, które opierają się o teksty źródłowe. Innymi słowy – każda osoba, która przystępuje do egzaminu dojrzałości z języka polskiego musi przejść przez test związany z czytaniem ze zrozumieniem. Tegoroczni maturzyści zmierzyli się z tekstami Językowy savoir-vivre Haliny i Tadeusza Zgółków oraz z fragmentami eseju Szkopuł i koniektura Ryszarda Koziołka. Wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu, musieli udowodnić, że nie tylko rozumieją czytane teksty, lecz także potrafią je modyfikować, ponieważ jednym z zdań było napisanie streszczenia.

Po południu odbył się także egzamin rozszerzony z języka polskiego. Przystąpiły do niego jedynie osoby chętne, które wiedziały, że może on znacznie przyczynić się do ich sukcesu podczas rekrutacji na studia. W przypadku większości kierunków humanistycznych trzeba w swoich planach maturalnych uwzględniać właśnie zdawanie języka polskiego na poziomie rozszerzonym, ponieważ jest on wysoko punktowany. Maturzyści pisali już jedynie rozprawki porównawcze. Pierwszy temat odnosił się do Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego oraz Podróży Stanisława Dygata. Uczniowie na podstawie tych powieści mierzyli się z tezą: „Podróżowanie jako możliwość poznania siebie i świata”. Z kolei drugi temat polegał na porównaniu podmiotów lirycznych w wierszach Ostatnia piosenka wędrownego czeladnika Jarosława Iwaszkiewicza oraz Pożegnaniu Zbigniewa Herberta.

Jutro matetmatyka zobacz co musisz wiedzieć przed egazminem: matura z matematyki 2019

 

 

Komentarze (0)