Zarządzanie (drugiego stopnia) - nowy kierunek studiów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zarządzanie (drugiego stopnia) - nowy kierunek studiów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia Kraków - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

09.07.2024

Zarządzanie (drugiego stopnia) - nowy kierunek studiów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza do studiowania nowego kierunku studiów. Można już dokonać rejestracji na zarządzanie drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Studia skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie zarządzania oraz specjalizować się w konkretnych obszarach – psychologii zarządzania i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Podczas studiów nabędziesz umiejętności pozwalające na rozpoznawanie, interpretację, diagnozę i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji.

Studiując kierunek zdobędziesz wiedzę z zakresu: teoretycznego i praktycznego sposobu zarządzania organizacjami, procesu komunikowania oraz pracy z otoczeniem organizacji, prawa administracyjnego i prawnych aspektów działalności gospodarczej oraz zaawansowanych mechanizmów systemu finasowania organizacji publicznych, społecznych i komercyjnych. Posiądziesz umiejętności managerskie niezbędne do kierowania organizacjami i zespołami ludzi.

Wybrane przedmioty na studiach: struktura i funkcje administracji publicznej, wnioskowanie statystyczne, socjologia zarządzania i biznesu, informacja i komunikacja w zarządzaniu, czy strategia rozwoju przedsiębiorstwa.

Absolwenci będą przygotowani do pełnienia ról liderów i menedżerów na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania w różnych typach organizacji oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Komentarze (0)