Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Uczelnia w rankingach

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Uczelnia w rankingach

uczelnia łazarskiego ranking

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Uczelnia w rankingach

W czerwcu 2019 r. opublikowano wyniki najważniejszych rankingów szkół wyższych w Polsce – zestawienie „Perspektyw”, „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Uczelnia Łazarskiego pozostaje w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

W najnowszym rankingu „Perspektyw” UŁa zdobyła III miejsce wśród uczelni niepublicznych magisterskich. Tę mocną pozycję w najważniejszym zestawieniu uczelni wyższych w Polsce utrzymuje od 2017 roku. Ocena rankingowa bazowała na takich kryteriach jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, siła naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów oraz innowacyjność. 

17 czerwca redakcja „Rzeczpospolitej” po raz ósmy nagrodziła uczelnie najlepiej kształcące młodych prawników. Uczelnia Łazarskiego zajęła II miejsce wśród uczelni niepublicznych – to awans o jedną pozycję w stosunku do zeszłego roku. W ósmej edycji rankingu „Rzeczpospolitej”, podobnie jak w poprzednich, pod uwagę brane były trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

Wydział Prawa i Administracji UŁa zajął także I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XIII Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Tym samym po raz jedenastyobronił pozycję lidera rankingu. WPiA Uczelni Łazarskiego zajął także wysoką szóstą pozycję w klasyfikacji ogólnej uwzględniającej wszystkie uczelnie - publiczne i niepubliczne.

Wydziały prawa poddawane były ocenie w czterech kategoriach: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów, zdawalność absolwentów na aplikację.

Nagrodę odebrała dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego – dr hab. Anna Konert. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tyle lat utrzymujemy się w ścisłej czołówce rankingu Dziennika Gazety Prawnej, bo to ważny tytuł dla prawników. Nie ukrywam, że ciężko na to pracujemy – podkreśla dr hab. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Dziekan zaznacza również, że w ostatnich latach wizerunek niepublicznych uczelni uległ znacznej poprawie.   – Nie ma w tym przypadku. Prywatne szkoły wyższe, takie jak nasza, stale podejmują działania, które mają na celu podwyższenie jakości nauki i dydaktyki. Ważne jest też indywidualne podejście do kształcenia studentów.

 

 

Więcej informacji na temat studiów na Uczelni Łazarskiego można znaleźć na stronie:https://rekrutacja.lazarski.pl/

Komentarze (0)