Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Uczyć się, aby uczyć.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Uczyć się, aby uczyć.

wsb pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Uczyć się, aby uczyć.

Wedle definicji pedagogika jest dyscypliną nauki, która zajmuje się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych, a swoje podłoże opiera na świadomej działalności wychowawczej. Słowo „świadomość” wydaje się tutaj kluczowe, zwłaszcza teraz, przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, który wprowadza znaczące zmiany w kontekście kształcenia przyszłych pedagogów.

 

Jakie zmiany czekają nowych studentów?

Najistotniejszą zmianą w zakresie kształcenia jest ta, wynikająca z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku. Przepis § 39 dotyczy kierunku studiów o ściśle określonej nazwie – „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, nie ma więc zastosowania do studiów prowadzonych na innych kierunkach w zakresie pedagogiki, których program odpowiada efektom uczenia się właściwym dla kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I– III szkoły podstawowej. Jakie są cechy charakterystyczne? Istotny jest większy nacisk położony na kształcenie praktyczne oraz dostosowywanie nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Świeżo upieczeni studenci kierunku mają w zamyśle pełnić dwie kluczowe role, to jest nauczyciela- dydaktyka oraz nauczyciela- wychowawcy. W związku z tym powinni być przygotowani do pracy zarówno w obszarze dydaktycznym, jak i wychowawczo- społecznym.

 

Jak wygląda kierunek?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej to kierunek, który zakłada poznanie zagadnień z obszaru pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami socjologii i psychologii, w tym niezwykle istotnej psychologii rozwojowej dziecka. Ponadto, studenci poznają teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo- wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem, jak również będą się uczyć tego jak diagnozować potrzeby oraz wspomagać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. To, co wyróżnia kierunek realizowany w Wyższej Szkole Bankowej pośród innych szkół wyższych jest innowacyjne poszerzanie programu, przykładem czego może być fakt, iż studenci poznawać będą arteterapię, hipoterapię, czy kynoterapię. Co jeszcze? Studenci będą przygotowywani nie tylko w zakresie wychowawczym i dydaktycznym, lecz również badawczo- diagnostycznym, językowo- komunikacyjnym, informacyjno- medialnym, czy też auto- refleksyjnym i auto- ewoluacyjnym. Wszystko to podkreśla praktyczny charakter studiów, Zajęcia będą odbywać się nie tylko w salach wykładowych, lecz także na zewnątrz, w przedszkolach i szkołach, dzięki czemu przyszli nauczyciele zdobędą pierwsze zawodowe doświadczenia.

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Pedagogika od wielu lat zajmuje najwyższe miejsca w rankingach popularności wybieranych kierunków kształcenia. Ponadto, należy do grona najważniejszych, ponieważ dotyczy nie tylko pozyskiwania wiedzy przez studenta, lecz także wykonywanej później pracy, czyli przekazywania wiedzy innym, jak również wychowywania i nauczania życia w społeczności. Studenci będą uczyć się skutecznie przekazywać wiedzę, a także wyjaśniać uczniom dlaczego realizowany temat zajęć jest dla nich ważny. Ponadto, dzięki konkretnym przedmiotom zawartym w programie będą potrafili rozpoznawać indywidualne potrzeby uczniów, reagować w trudnych, konfliktowych sytuacjach, a także rozwijać w uczniach postawy prospołeczne. Omawiając studia pedagogiczne, należy zwrócić uwagę również na fakt, iż w naszym kraju systematycznie przybywa zarówno przedszkoli, jak i dzieci w wieku 3– 6 lat, z czego sześciolatki objęte są obowiązkiem nauczania przedszkolnego. Na tej podstawie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSB stanowi dobry wybór nie tylko pod kątem kształcenia, lecz także przyszłości po zakończeniu nauki.

 

www.wsb.pl

Komentarze (0)