Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie z nową siedzibą

Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie z nową siedzibą

AM Sczecin

Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie z nową siedzibą

22 listopada 2019 roku otwiera zupełnie nowy rozdział dla wydziału mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie. Od tego dnia bowiem wydział zaczął funkcjonować w dawnym budynku Techniki Budowy Okrętów, czyli przy ulicy Willowej 2. Uroczyste otwarcie nowej siedziby wydziału miało miejsce po pięciu latach intensywnych prac restrukturyzacyjnych. Część laboratorium została przeniesiona do nowego budynku już w 2015 roku, jednak 22 listopada 2019 to dzień, w którym cały wydział mechaniczny został oficjalnie przeniesiony.

Uroczystość otwarcia nowej siedziby wydziału została uświetniona przez obecność takich gości jak Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek Gróbarczyk, czy Prezydent Miasta Piotr Krzystek. W trakcie otwarcia została uroczyście przecięta wstęga oraz zostały wręczone insygnia władzy dziekańskiej dziekanom powstałych w tym roku akademickim Wydziałów: Informatyki  i Telekomunikacji oraz Mechatroniki i Elektrotechniki.

Warto podkreślić, że Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie od wielu lat kształci inżynierów oraz magistrów mechaniki i budowy maszyn w wielu różnych specjalnościach – eksploatacji słowni okrętowych, budowy i eksploatacji morskich systemów energetycznych, czy diagnostyki oraz remontów maszyn i urządzeń okrętowych.

(AM)

 

 

Komentarze (0)