Akademia Leona Koźmińskiego na liście Positive Impact Rating

Akademia Leona Koźmińskiego na liście Positive Impact Rating

Akademia Leona Koźmińskiego na liście Positive Impact Rating

Akademia Leona Koźmińskiego to jedyna uczelnia z Polski, która znalazła się wśród trzydziestu prestiżowych ośrodków akademickich, biorących udział w pierwszej edycji Positive Impact Rating (PIR). Lista uczelni oraz założenia PIR zostały ogłoszone 22 stycznia 2020 w Davos podczas World Economic Forum.

Positive Impact Ratig ma na celu wspieranie i promowanie ośrodków akademickich, które dbają o zrównoważony rozwój i które mają pozytywny wpływ na rozwój zarówno społeczeństwa, jak i najbliższego środowiska. Rektor uczelni – prof. Witold Bielecki – podczas przemówienia w Davos wielokrotnie podkreślał, że ideały współczesnych liderów wykraczają znacznie poza obszar indywidualnych korzyści. Dziś menedżerowie wierzą, że ich działania i aktywności zawodowe znacząco wpłyną na kondycję rozwoju społeczeństw. Uczelnie w Polsce powinny wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom i stwarzać takie warunki kształcenia, które w przyszłości zaowocują realizacją tych marzeń.

Akademia Leona Koźmińskiego to jedna z tych uczelni, która bardzo uważnie wsłuchuje się w potrzeby swoich studentów i słynie między innymi z tego, że prowadzi badania nad etyką biznesu. To innowacyjne działania, a ich naczelną ideą jest zwiększanie wiedzy o odpowiedzialności społecznej i racjonalnym rozwoju w biznesie. Przy Akademii Leona Koźmińskiego działa Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, gdzie realizowane są różnorodne projekty naukowe z tego zakresu. Można zaliczyć do nich między innymi gospodarowanie podczas V Światowego Kongresu Etyki Biznesu, czy współorganizatorem ogólnopolskiego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu.

Warto podkreślić, że ranking Positive Impact Rating tworzony jest w oparciu o opinie studentów. To oni decydują, która uczelnia zasługuje na to, by znaleźć się na tej prestiżowej liście. W skład oceny wchodziły czynniki takie jak: pozytywny wykład w środowisko, który wykracza poza standardowe działania biznesowe. Akademia Leona Koźmińskiego ma pod tym względem bardzo dużo do zaoferowania – na terenie uczelni zostały zainstalowane kramy z pitną wodą, którą studenci mogą napełniać swoje własne butelki, a w kafeteriach zniżki czekają na tych studentów, którzy zdecydują się przyjść ze swoimi kubkami wielokrotnego użytku. Poza tym na terenie ośrodka akademickiego znajduje się stacja z rowerami, a na parkingu są specjalne stanowiska z prądem, dzięki którym możliwe będzie naładowanie elektrycznego auta. To właśnie te elementy sprawiły, że Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się na prestiżowej liście Positive Impact Rating.

 

(AM)

Komentarze (0)