Nowy, europejski kierunek na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Nowy, europejski kierunek na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

uam studia poznań

Nowy, europejski kierunek na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

European Legal Studies to nowy kierunek studiów, który pojawi się w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie on dostępny dla kandydatów już od czerwca, kiedy to rozpocznie się rekrutacja na uczelnię.

 

European Legal Studies to unikatowy w skali kraju kierunek anglojęzyczny, skierowany do osób zainteresowanych poznaniem prawdziwego przebiegu procesu integracji europejskiej oraz jego wpływu na codzienne życie. Kierunek będzie prowadzony na studiach licencjackich i otworzy absolwentom nie tylko możliwość dalszego kształcenia na uczelniach europejskich, ale także pracy zawodowej w krajach Starego Kontynentu.

Program studiów obejmować będzie zagadnienia związane między innymi z prawem międzynarodowym, międzynarodową ochroną praw człowieka, podstawą procesu integracji europejskiej, współpracą regionalną, czy zagadnienia istotne z punktu widzenia gospodarki, dotyczące własności intelektualnej w handlu i ochrony danych. Ponadto, każdy student będzie mógł wybrać zestaw przedmiotów uzupełniających, rozwijających indywidualne zainteresowania.

Szczegółowe informacje na temat kierunku European Legal Studies dostępne są na stronie: https://legalstudies.amu.edu.pl/

 

Komentarze (0)