Automatyzacja Procesów Biznesowych – nowość na Wydziale Zarządzania UŁ

Automatyzacja Procesów Biznesowych – nowość na Wydziale Zarządzania UŁ

automatyzacja procesów biznesowych studia

Automatyzacja Procesów Biznesowych – nowość na Wydziale Zarządzania UŁ

Automatyzacja Procesów Biznesowych, to nowość, która pojawiła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Uczelnia ta bacznie obserwuje aktualnie panujące trendy na rynku zatrudnienia i tworzy taką ofertę edukacyjną, która odzwierciedlać będzie zapotrzebowanie na specjalistów.

Dziś wykorzystywanie robotów staje się coraz bardziej powszechne. To w końcu one mogą tworzyć faktury, obsługiwać klientów oraz podejmować niezależne decyzje operacyjne. Roboty odciążają wielu pracowników, ponieważ przejmują na siebie monotonne zadania. Dzięki temu rozwój firmy staje się jeszcze bardziej efektywny.

Automatyzacja Procesów Biznesowych mają formę kształcenia I stopnia. Studenci uczestniczyć będą w kursie innowacyjnego programu Blue Prism. Związany jest on z automatyzacją procesów biznesowych i tworzeniem robotów. Warto podkreślić, że umiejętność posługiwania się programem Blue Prism jest niezwykle doceniana przez pracodawców.

Po czym poznasz, że kierunek taki jak Automatyzacja Procesów Biznesowych jest dla ciebie stworzony? Musisz na początku zastanowić się, czy chciałbyś połączyć kompetencje zarządcze z zainteresowaniami na temat najnowszych technologii. Jeśli tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, byś rozpoczął jedne z najbardziej innowacyjnych studiów w Polsce. To właśnie dzięki nim:

  • nauczysz się jak dostrzegać obszary wykorzystywania robotów;
  • zdobędziesz umiejętność projektowania robotów w sektorze biznesowym;
  • połączysz wiedzę na temat społecznych aspektów biznesu z wiedzą na temat najnowszych technologii.

Możesz mieć pewność, że twoje wykształcenie będzie mieć przede wszystkim praktyczny charakter. To między innymi firmy takie jak Nordea, BSH, Digital Teammates, Digital Workforce, DXC Technology oraz Fujitsu zaangażowały się w tworzenie tego programu studiów. Eksperci z tych firm będą prowadzić bowiem część zajęć dydaktycznych oraz wspierać studentów podczas praktyk. Również Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją oraz Centrum Mikser Inteligentnych Technologii czuwały nad tym, by program Automatyzacji Procesów Biznesowych był na jak najwyższym poziomie.

Pamiętaj, że to wyniki maturalne zadecydują o tym, czy znajdziesz się na listach osób przyjętych. Największe znaczenie będzie mieć język angielski, więc zdawaj go na poziomie rozszerzonym (twoje punkty czterokrotnie zwiększą swoją wartość!).

W drugiej grupie znalazły się przedmioty takie jak: matematyka, geografia, informatyka, inny język obcy nowożytny. Wybierz spośród nich ten, w którym jesteś najlepszy i również zdawaj go na poziomie rozszerzonym, ponieważ to również zwiększy twoje szanse.

Matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia – to trzecia grupa punktowanych przedmiotów. Rozważ ją, jeśli chcesz mieć pewność, że znajdziesz się na liście tego kierunku.

Pamiętaj, że podczas wszystkich semestrów kształcenia czekać cię będzie wzmożony rozwój intelektualny, dzięki któremu zdobędziesz unikalne kompetencje, odpowiadające na wyzwania biznesu XXI w.!

Po więcej informacji zajrzyj tutaj

 

 

Komentarze (0)