Tegoroczne matury zakończone sukcesem (?)

Tegoroczne matury zakończone sukcesem (?)

wyniki matur 2020

Tegoroczne matury zakończone sukcesem (?)

We wtorek, 11 sierpnia, ogłoszono wyniki tegorocznych matur. Kto może cieszyć się z uzyskanych wyników, a kto powinien ponownie zasiąść do nauki?

Tegoroczna matura zapisze się w historii głównie z powodu atmosfery, jaka wokół niej panowała, warunków w jakich została przeprowadzona, a także tego, że była głośnym tematem na długo przed jej rozpoczęciem. Naturalnie, na pierwszy plan wysuwają się wyniki uzyskane przez zdających, które przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określane są mianem sukcesu. Czy na pewno słusznie?

Wczesnym popołudniem odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Dariusz Piontkowski- Minister Edukacji Narodowej, wiceminister Maciej Kopeć oraz Marcin Smolik- dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wielokrotnie podkreślano specyficzne warunki przeprowadzanych egzaminów, a także zwracano uwagę na fakt, iż uzyskane wyniki można uznać za duże osiągnięcie.

 

Matura 2020 w liczbach

Do egzaminów maturalnych przystąpiło 259272 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Większość z nich – 74% zdało swój najważniejszy egzamin. 17% ma jeszcze szansę przystąpić do poprawki 8 września, natomiast 8,8 % stanowią osoby, które nie zdały egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Rozdzielając łączne wyniki wiadomo, że spośród absolwentów liceów maturę zdało 81,1 %, a prawo do poprawki ma 12,5 % zdających, natomiast w przypadku absolwentów techników maturę zdało 62,2 %, a prawo do poprawki ma 24,9 %. Patrząc na poszczególne przedmioty i te, które wydają się zdającym najtrudniejsze- maturę z języka polskiego zdało 92% maturzystów ze wszystkich typów szkół, a egzamin z matematyki zdało 79% zdających ze wszystkich typów szkół.

 

Sukces czy nie?

Jak ocenić tegoroczne egzaminy? Czy maturzystom było trudniej, czy łatwiej? Z jednej strony mieli więcej czasu na naukę, odstąpiono od egzaminów ustnych, a z drugiej strony zdającym towarzyszył niemały zamęt, spowodowany między innymi przeciekami zadań i plotkami, jakie zaczęły krążyć po ich wypłynięciu. Dla abiturientów matury to zawsze powód do stresu. Jakie będą pytania? Czy uda się osiągnąć zamierzony wynik? Czy serwery komisji wytrzymają proces sprawdzania wyników? Zawsze należy oceniać zarówno samych zdających, jak również tych, którzy przygotowują cały maturalny system.

Patrząc na opublikowane wyniki 191 734 osoby zdały maturę w całości. 44 638 osób ma prawo do egzaminu poprawkowego, natomiast 22 900 osób musi odłożyć zaliczenie egzaminów na przyszły rok. Co mówią te wyniki? Mówią, że dla ponad 67 tysięcy zdających matura okazała się zbyt trudna, aby zdać ją bez jakichkolwiek przeszkód.

Egzaminy maturalne łatwo porównać do sportu. Jeśli drużyna nie osiąga zadowalających rezultatów, to kto ponosi odpowiedzialność? Zawodnicy? Sztab szkoleniowy? A może wszyscy razem? Przygotowania do matur są w pewnym sensie grą do jednej bramki, opierającą się na współpracy. Uczniowie muszą otrzymać wskazówki, aby wiedzieć jak najlepiej przygotować się do maturalnych zmagań i co oczywiste, dołożyć wszelkich starań, aby podejść do egzaminów z pewnością swojej wiedzy. Czy rzeczywiście tak było?

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym oraz w terminie poprawkowym, będą udostępnione 30 września.

Czytaj także:

 

matura poprawkowa 2020

 

wyniki matura poprawkowa 2020

 

niezdana matura 2020 co dalej

 

studia 2020

 

 

Komentarze (0)