WSPA w Lublinie – nowoczesna uczelnia z tradycjami

WSPA w Lublinie – nowoczesna uczelnia z tradycjami

Studia Lublin - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Studia Lublin - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

WSPA w Lublinie – nowoczesna uczelnia z tradycjami

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to szkoła, która od 22 lat wyróżnia się na arenie akademickiej Lubelszczyzny. Na przestrzeni tego czasu uczelnia ta wykształciła wielu specjalistów z różnorodnych dziedzin.

Mogli oni kształcić się na kierunkach, odzwierciedlających zapotrzebowanie aktualnego rynku zatrudnienia. WSPA w Lublinie cechuje także dbałość o twórczy rozwój studentów, dzięki czemu poza wiedzą akademicką zdobywają oni również szereg kompetencji miękkich.

 

Co wyróżnia studia na WSPA?

Kierunki, które oferuje uczelnia, mają charakter praktyczny. Na studentów czekają zajęcia w formie projektów, laboratoriów oraz warsztatów. Co więcej – ćwiczenia prowadzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co pozwala na dzielenie się nie tylko wiedzą, lecz konkretnymi umiejętnościami. Zajęcia o charakterze praktycznym stanowią 70% przedmiotów wpisanych w siatki programowe przedmiotów.

NA WSPA praktykowana jest także Technologia Kreatywności. Na czym dokładnie polega? To autorski program zajęć, dzięki któremu studenci rozwijają kompetencje związane z komunikacją interpersonalną. Uczą się także, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty oraz jak podejmować decyzje, by były w pełni dostosowane do potrzeb danej sytuacji zawodowej.

 

Kształcenie specjalistyczne

Na kandydatów WSPA czekają nie tylko studia licencjackie, inżynierskie czy magisterskie. Uczelnia ta oferuje bowiem kształcenie specjalistyczne. To innowacyjna oferta zadedykowana osobom, które nie muszą mieć zdanej matury, by rozwijać swoje kompetencje!

Osoby bez egzaminu dojrzałości otrzymują świadectwo kształcenia specjalistycznego. Absolwenci szkół średnich po maturze po zakończeniu kształcenia specjalistycznego zdobędą z kolei tytuł dyplomowanego specjalisty. Nauka trwa półtora roku. Słuchacze wybierają jeden z pięciu kierunków. Dużą popularnością cieszy się Specjalista – Junior Developer. Jego absolwenci nie muszą zakończyć swojego intelektualnego rozwoju na tym etapie! Czekać na nich będą bowiem studia na kierunku informatyka.

WSPA to uczelnia, która aktywnie przygląda się zmianom zachodzącym na aktualnym rynku pracy. Stwarza też programy czy możliwości kształcenia atrakcyjne zarówno dla studentów i kursantów, jak i dla pracodawców, którzy szukają specjalistów o bardzo konkretnych umiejętnościach.

więcej: https://wspa.pl/

 

Komentarze (0)