UAM. Wybierz studia w kierunku marzeń!

UAM. Wybierz studia w kierunku marzeń!

Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UAM. Wybierz studia w kierunku marzeń!

Do 12 lipca potrwa rekrutacja na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kandydaci mogą wybierać spośród 200 kierunków i specjalności, w tym zupełnie nowych, które rozpoczną kształcenie studentów od października.

Proces rekrutacyjny na studia przebiega według dobrze znanych zasad, a jego podstawą jest założenie indywidualnego konta w Systemie Internetowej Rekrutacji. Nowością są natomiast kierunki kształcenia, poszerzające ofertę dla kandydatów na studia. Nowymi propozycjami edukacyjnymi UAM są między innymi:

  • Groznawstwo,
  • Analityka produktów spożywczych,
  • Language, Mind, Technology,
  • Language and Communication in Healthcare,
  • Filologia polska jako obca,
  • Nauczanie biologii i przyrody,
  • Nowe media w komunikacji,
  • Produkcja audiowizualna,
  • Filologia białoruska.

 

Groznawstwo – to kierunek dla pasjonatów gier wideo oraz szeroko rozumianej kultury medialnej, dzięki któremu będą mogli spojrzeć znacznie szerzej na fenomen gier cyfrowych.

Analityka produktów spożywczych – unikalny kierunek kształcenia, umożliwiający pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat artykułów spożywczych oraz artykułów pokrewnych, jak również nabycie umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji społecznych w oparciu o przestrzeganie bezpieczeństwa pracy oraz etyki zawodowej.

Language, Mind, Technology – kierunek stanowiący połączenie wielu zagadnień; od komunikacji, przez projektowanie interfejsów głosowych, coaching, audiodeskrypcję i techniki teatralne w szkoleniu medycznym.

Filologia polska jako obca – kierunek skierowany do cudzoziemców, którzy chcą nie tylko pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie języka polskiego, ale również wiedzę o polskiej kulturze i literaturze.

Nauczanie biologii i przyrody – kierunek oferujący pozyskanie wiedzy w dziedzinie biologii oraz w zakresie nauk pedagogicznych w obszarze nauczania na etapie szkoły ponadpodstawowej.

Nowe media w komunikacji – kierunek łączący zagadnienia dotyczące nauk społecznych, nowych technologii i sztuki użytkowej. Program kształcenia oparty jest na realizacji nowatorskich zadań, w ramach ćwiczeń i projektów wdrożeniowych.

Produkcja audiowizualna – kierunek unikatowy, stanowiący połączenie dziennikarstwa i komunikacji społecznej z produkcją filmową i telewizyjną.

Filologia białoruska – nowa specjalność na kierunku Filologia wschodniosłowiańska.

Pełna oferta dydaktyczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępna jest na stronie internetowej uczelni.

Dowiedz się więcej o rekrutacji

 

Komentarze (0)