Poznaliśmy zwycięzców konkursu architektonicznego na Politechnice Rzeszowskiej

Poznaliśmy zwycięzców konkursu architektonicznego na Politechnice Rzeszowskiej

Studia Rzeszów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Studia Rzeszów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Poznaliśmy zwycięzców konkursu architektonicznego na Politechnice Rzeszowskiej

Ogłoszono wyniki studenckiego konkursu architektonicznego, którego założeniem było przygotowanie projektów zagospodarowania centrum Lubyczy Królewskiej, w województwie lubelskim. Współorganizatorem wydarzenia była Politechnika Rzeszowska.

 

Założenia konkursu

Organizatorem konkursu „Przestrzeń publiczna dla mieszkańców Lubyczy Królewskiej” byli burmistrz Lubyczy Królewskiej oraz Politechnika Rzeszowska. Oceniano w nim przede wszystkim wartości architektoniczne i urbanistyczne projektów, a także ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli rady miejskiej Lubyczy Królewskiej oraz wykładowców rzeszowskiej uczelni, oceniała między innymi wartości przestrzenne i plastyczne, wartości ideowe, a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Ponadto, istotny wpływ na ocenę miały rozwiązania dotyczące zagadnień ekologicznych i energetycznych.

 

Laureaci

Komisja konkursowa przyznała ex aequo dwie pierwsze nagrody, jedną drugą nagrodę oraz jedno wyróżnienie. Pierwszą nagrodę otrzymali: Dorota Kurdziel i Marek Kowal za czytelne powiązania hierarchizujące przestrzeń publiczną i ciekawe propozycje małej architektury oraz Artur Mazur, za realne rozwiązania dostosowane do skali małego miasteczka oraz klarowny podział przestrzeni publicznych.

Druga nagroda została przyznana Aleksandrze Aftyce i Mai Dulińskiej, za twórcze wykorzystanie wody i zieleni w kompozycji urbanistycznej oraz czytelny detal urbanistyczny. Wyróżnione zostały projekty autorstwa Joanny Jacukiewicz oraz Darii Wojciechowskiej, które doceniono za szeroki zakres programu funkcjonalnego oraz wyróżniający się detal urbanistyczny.

Budżet przeznaczony na nagrody konkursu wynosił 10 tysięcy złotych. I nagroda- 3 tysiące złotych, II nagroda- 2 tysiące złotych, wyróżnienie- 1 tysiąc złotych. W ramach konkursu zostanie przyznana również nagroda publiczności (o wartości 1 tysiąca złotych), którą przyznają mieszkańcy Lubyczy Królewskiej, w drodze głosowania.

Patronat nad konkursem objęli burmistrz i Rada Miejska Lubyczy Królewskiej, Politechnika Rzeszowska oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie.

 

Komentarze (0)