Pielęgniarstwo. Nowy kierunek w piotrkowskiej filii UJK!

Pielęgniarstwo. Nowy kierunek w piotrkowskiej filii UJK!

Studia Piotrków Trybunalski - Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Studia Piotrków Trybunalski - Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Pielęgniarstwo. Nowy kierunek w piotrkowskiej filii UJK!

Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim powiększa ofertę edukacyjną. Uczelnia prowadzi nabór na bezpłatne studia na kierunku Pielęgniarstwo.

Pielęgniarstwo to nowość w katalogu dydaktycznym piotrkowskiej filii UJK. Kierunek realizowany jest na studiach licencjackich, w trybie stacjonarnym i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych wykonywaniem zawodu pielęgniarki i pielęgniarza.

W toku studiów studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarstwa chirurgicznego, czy pielęgniarstwa w zagrożeniu życia, jak również nabędą licznych umiejętności niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki.

Po zakończeniu nauki, absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, a zatem w szpitalach, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, czy domach opieki społecznej.

Jakie są kryteria kwalifikacji? Kandydatów z nową maturą oraz maturą międzynarodową obowiązuje wszystkim dobrze znany konkurs świadectw, w którym brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, biologia lub chemia, przedmiot dowolny. Absolwentów ze starą maturą obowiązuje korzystniejsza ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości, a w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Zestaw przedmiotów kwalifikacyjnych jest identyczny.

Więcej szczegółów na stronie internetowej piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego: unipt.pl

 

Komentarze (0)