Rok 2022 rokiem patrona Politechniki Rzeszowskiej

Rok 2022 rokiem patrona Politechniki Rzeszowskiej

Studia Rzeszów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

27.01.2022

Rok 2022 rokiem patrona Politechniki Rzeszowskiej

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 rokiem Ignacego Łukasiewicza- wybitnego farmaceuty, pioniera przemysłu naftowego i przedsiębiorcy, którego imię od 1974 roku nosi Politechnika Rzeszowska.

W przyszłym roku przypada 200. rocznica urodzin oraz 140. rocznica śmierci wynalazcy lampy naftowej. W związku z tym, na początku bieżącego roku, rzeszowska uczelnia zainicjowała działania w celu upamiętnienia jego dorobku i organizacji obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza, którego życie mocno związane było ze stolicą Podkarpacia. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łuksiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników, ustanawia rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza” – czytamy w uchwale podjętej 29 października przez polski Sejm.

Ignacy Łukasiewicz urodził się 8 marca 1822 roku w Zadusznikach, koło Mielca. Rzeszowski etap życia przypada na lata trzydzieste i czterdzieste XIX wieku, kiedy najpierw uczył się w popijarskim gimnazjum, a następnie pracował jako pomocnik aptekarski u Edwarda Hübla. W tamtym okresie rozpoczął również działalność na rzecz niepodległej Polski i pod zarzutem nielegalnej aktywności skierowanej przeciwko austriackiemu zaborcy został osadzony w więzieniu. Po jego opuszczeniu rozpoczął pracę w renomowanej lwowskiej aptece „Pod Gwiazdą”, której właścicielem był Piotr Mikolasch, jak również studiował farmację w Krakowie i Wiedniu.

Po ukończeniu studiów, wraz z Janem Zehem rozpoczął badania składu ropy naftowej, której złoża występowały na Podkarpaciu, ale dotychczas wykorzystywano ją w ograniczony sposób. Efektem prac była pierwsza na świecie lampa naftowa, która po raz pierwszy została użyta we lwowskim szpitalu. Dokładnie 31 lipca 1853 roku przy świetle lamp naftowych przeprowadzono operację chirurgiczną. W następnym roku Łukasiewicz przeniósł się do Gorlic i Krosna i wraz z grupą wspólników założył pierwszą na świecie spółkę naftową.

Łukasiewicz zapisał się na kartach historii złotymi zgłoskami nie tylko na polu naukowym, ale również społecznym. Wprowadził nowoczesny system ubezpieczenia społecznego robotników, zakładał kasy gminne udzielające niskooprocentowanych pożyczek, propagował sadzenie drzew owocowych.

Ignacy Łukasiewicz zmarł 7 stycznia 1882 roku, w Chorkówce, na Podkarpaciu.

Od 1974 roku imię Ignacego Łukasiewicza nosi Politechnika Rzeszowska.

 

Komentarze (0)