Dietetyka. Studia magisterskie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Dietetyka. Studia magisterskie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Studia Warszawa - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

27.01.2022

Dietetyka. Studia magisterskie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie uruchomiła nowy kierunek studiów magisterskich. Zainteresowani dietetyką mogą ją studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie.

Celem kształcenia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia jest pozyskanie szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, jak również wiedzy z zakresu technologii żywności i technologii żywienia. Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie prowadzenia poradnictwa żywieniowego dla ludzi zdrowych i chorych, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, przeprowadzania analizy oraz oceny efektów wdrożonego postępowania dietetycznego, czy stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 

Program kształcenia

Magisterska Dietetyka w WSIiZ to kierunek kładący szczególny nacisk na pozyskanie umiejętności praktycznych, dlatego harmonogram zajęć złożony jest nie tylko z wykładów, ale również licznych ćwiczeń: warsztatowych, audytoryjnych, laboratoryjnych, a także specjalistycznych, w postaci gier symulacyjnych, analiz przypadków i zdarzeń krytycznych, czy analiz tekstów i dyskusji. Jakie przedmioty znajdują się w programie? Można w nim odnaleźć między innymi: fizjologię żywienia człowieka, poradnictwo dietetyczne, terapię nadwagi i otyłości, higienę żywności i żywienia, alergie i nietolerancje pokarmowe.

 

Perspektywy po studiach

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie przygotowani są do pracy między innymi w poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego otwartego, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, zakładach przemysłu spożywczego, czy studiach i gabinetach modelowania sylwetki.

 

Rekrutacja

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia muszą posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje umożliwiające naukę na drugim stopniu w zakresie dietetyki. Oznacza to, że kierunek przeznaczony jest dla absolwentów kierunków z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Absolwenci pozostałych kierunków zobligowani są do realizacji kursu wyrównawczego, którego zakres opracowywany jest na podstawie złożonego suplementu do dyplomu.

Więcej szczegółów na temat studiów magisterskich na kierunku Dietetyka na stronie internetowej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 

Komentarze (0)