Pedagogika studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Pedagogika studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

01.02.2024

Pedagogika studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia pedagogiczne pozwalają studentom poznać poszczególne etapy rozwoju człowieka, a także zdobyć cenne kompetencje umożliwiające niesienie wsparcia wychowawczego lub dydaktycznego osobom będącym w różnym wieku. Absolwenci pedagogiki przygotowani są do pracy z wychowankami na dowolnym szczeblu szkolnictwa oraz do poprawnego komunikowania się w środowisku medialnym, oświatowym lub kulturowym.

Studia na kierunku pedagogika w APS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej mają okazję rozwijać np.: umiejętności interpersonalne czy wiedzę z zakresu metodyki wychowania, animacji kultury lub marketingu. W trakcie zajęć uczestnicy poznają m.in.: zastosowanie dziennikarstwa w pedagogice, sposoby kreowania wizerunku w mediach czy dokonywanie skutecznej autoprezentacji.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych,
 • podstawy pedagogiki,
 • trening myślenia krytycznego,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • psychologia społeczna i wychowawcza,
 • psychospołeczne aspekty niepełnosprawności,
 • socjologia edukacji,
 • psychopatologia rozwoju,
 • teoria wychowania,
 • podstawy psychologii,
 • podstawy socjologii,
 • metody badań pedagogicznych

Sprawdź także:

Akademia Pedagogiki Specjalnej kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Edukacja medialna – Absolwent przygotowany jest m.in. do: krytycznej oceny zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni medialnej; projektowania różnorodnych przekazów medialnych czy efektywnego wykorzystywania narzędzi medialnych w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i twórczej. Specjaliści tej dziedziny mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: pedagog medialny, metodyk edukacji na odległość lub specjalista ds. PR.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Absolwent przygotowany jest m.in. do: pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy; wykonywania zadań w zakresie wspierania rodziny czy sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi lub osobami dorosłymi wymagającymi wsparcia pedagogicznego. Specjaliści tej dziedziny mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: pedagog, wychowawca, opiekun lub asystent rodziny.

 

Praca po studiach

Studia pedagogiczne w Warszawie mają na celu gruntowne przygotowanie przyszłych pedagogów do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi lub osobami dorosłymi, które wymagają wsparcia wychowawczego lub edukacyjnego. Absolwentów pedagogiki cechują uniwersalne zdolności, które cenione są zarówno w środowisku oświatowym, jak i badawczym, resocjalizacyjnym, marketingowym czy kulturalnym.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • fundacje, domy opieki społecznej
 • świetlice, placówki oświatowe
 • placówki psychologiczno-pedagogiczne
 • firmy eventowe, szkoleniowe
 • branża PR.
 • agencje reklamowe
 • instytucje kulturalne

 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu kandydata na studia I stopnia w państwowych szkołach wyższych decyduje konkurs świadectw. Kandydaci, którzy biorą udział w rekrutacji na studia pedagogiczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na liście przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić np.: matematykę, biologię, geografię, historię lub wiedzę o społeczeństwie.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Akademii Pedagoiki Specjalnej w Warszawie

Celem Akademii Pedagogiki Specjalnej jest kształcenie profesjonalnych kadr nauczycielskich, gotowych do pracy zarówno ze zdrowymi podopiecznymi, jak i tymi, którzy zmagają się z niepełnosprawnościami. Kandydaci na studia w Warszawie mogą wybrać jeden spośród 11 kierunków studiów oferowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Komentarze (0)