Ekonomia studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – rekrutacja 2024/2025

Ekonomia studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – rekrutacja 2024/2025

Studia Wrocław - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

01.02.2024

Ekonomia studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – rekrutacja 2024/2025

Wybierając studia na kierunku ekonomia, studenci uzyskają wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, a tym samym zostaną kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty, czyli specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi oraz materialnymi.

Studia na kierunku ekonomia w UE WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studia we Wrocławiu na kierunku ekonomia umożliwiają poznanie sposobów funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu lokalnym i współpracy z samorządami. Studenci zdobędą także umiejętność identyfikacji i analizy różnego rodzaju zjawisk ekonomicznych.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • współpraca biznesu z otoczeniem,
 • gospodarka kreatywna,
 • mikroekonomia,
 • ekonomia informacji,
 • finanse,
 • historia gospodarcza,
 • podstawy makroekonomii,
 • podstawy zarządzania,
 • ekonomia międzynarodowa,
 • efektywność działalności gospodarczej,
 • zarządzanie ryzykiem finansowym,
 • teoria gier,
 • gospodarka sieciowa,
 • rynek usług turystycznych.

 

Studia ekonomiczne to doskonała szansa na rozwinięcie umiejętności swobodnego wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych, a także modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej.

W trakcie kształcenia studenci zostaną przygotowani do świadczenia usług doradczych, opracowywania projektów oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora zarówno prywatnego, jak i publicznego.

Ekonomia to interdyscyplinarny kierunek, dzięki któremu studenci poznają też nowoczesne metody obliczeniowe oraz zasady efektywnej działalności gospodarczej.

Sprawdź także:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kierunki studiów

Wrocław kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Analityk otoczenia biznesu – po ukończeniu kształcenia studenci będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w przedsiębiorstwach działających na zasadach rynkowych w gospodarce otwartej.

Analityk rynku – studenci zdobędą szeroką wiedzę o funkcjonowaniu rynków oraz ich uczestników w otoczeniu społecznym i instytucjonalnym.

 

Praca po studiach

Absolwenci ekonomii będą mogli związać swoją karierę zawodową m.in. z pracą w księgowości, biurach rachunkowych, firmach doradczych, rachunkowości zarządczej, biurach maklerskich, korporacjach czy firmach sektora prywatnego.

 

Absolwenci ekonomii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach, jak:

 • przedsiębiorstwa prywatne,
 • administracja rządowa i samorządowa,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje publiczne.

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na studia pierwszego stopnia stanowi konkurs świadectw. W przypadku studiów drugiego stopnia przyjęcie odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej (dla absolwentów kierunków innych niż ekonomia).

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to jedna z największych szkół ekonomicznych w kraju, a jej oferta edukacyjna obejmuje ponad 10 kierunków kształcenia.

 

Komentarze (0)