Finanse i rachunkowość studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – rekrutacja 2024/2025

Finanse i rachunkowość studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – rekrutacja 2024/2025

Studia Wrocław - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

01.02.2024

Finanse i rachunkowość studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – rekrutacja 2024/2025

Finanse i rachunkowość to studia oferujące zgłębienie tajników dotyczących finansów i rachunkowości, jak również funkcjonowania instytucji finansowych. Studenci nabędą też umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w UE WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studia we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość oferują studentom zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości finansowej, ryzyka w finansach, a także funkcjonowania różnego rodzaju instytucji finansowych.

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • planowanie i ocena inwestycji rzeczowych,
 • analiza fundamentalna,
 • usługi i procedury bankowości detalicznej,
 • makroekonomia,
 • bankowość,
 • finanse publiczne,
 • matematyka finansowa,
 • ubezpieczenia,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • systemy ubezpieczeń zdrowotnych,
 • metody ilościowe na rynkach finansowych,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • inwestycje alternatywne.

 

Studia ekonomiczne na kierunku finanse i rachunkowość oferują zdobycie cennych umiejętności analizy zjawisk mikro- i makroekonomicznych, a także kondycji finansowej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz innych organizacji.

Wiedza zdobyta podczas kształcenia pozwoli też studentom na swobodną pracę w różnego typu zespołach analitycznych zajmujących się finansami publicznymi.

Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość obejmuje również zdobycie umiejętności z zakresu inwestowania w nieruchomości oraz określania ryzyka występującego w procesach finansowych.

Sprawdź także:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kierunki studiów

Wrocław kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Rynek finansowy – studenci dowiedzą się więcej o działalności różnych segmentów rynku finansowego, jak również o instrumentach finansowych występujących w tych segmentach.

Zarządzanie finansami – studenci poznają zagadnienia związane z inwestowaniem, pozyskaniem kapitału oraz zarządzaniem ryzykiem.

Rachunkowość i podatki – studenci zgłębią wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, procedur opodatkowania, ubezpieczeń społecznych oraz sporządzania bilansu i rachunku wyników.

 

Praca po studiach

Dyplom ukończenia studiów na kierunku finanse i rachunkowość pozwala na znalezienie zatrudnienia w różnego rodzaju instytucjach finansowych, a także na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Absolwenci finansów i rachunkowości mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach, jak:

 • firmy leasingowe,
 • biura maklerskie,
 • fundusze inwestycyjne,
 • firmy doradztwa finansowego i konsultingu.

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na studia pierwszego stopnia stanowi konkurs świadectw. W przypadku studiów drugiego stopnia przyjęcie odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej (dla absolwentów kierunków innych niż finanse i rachunkowość).

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, jako ważny ośrodek badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, zapewni Ci wszechstronne wykształcenie, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Komentarze (0)