Logistyka studia w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Logistyka studia w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

01.02.2024

Logistyka studia w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Logistyka w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie to kierunek skierowany do tych osób, które zainteresowane są m.in.: funkcjonowaniem oraz strukturą przedsiębiorstw, instytucji publicznych administracji rządowej lub pozarządowej czy ośrodków zarządzania kryzysowego.

Studenci szkolą się w zakresie wykonywania zadań operacyjnych (np.: zarządzania procesami logistycznymi, realizowania procesów transportowych i spedycyjnych czy prognozowania kosztów i zysków przedsiębiorstw lub jednostek wojskowych.

Studia na kierunku logistyka w ASZWOJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku logistyka w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studia logistyczne przygotowują studentów m.in. do: analizowania i interpretowania problemów działalności gospodarczej i społecznej, koordynowania procesów logistycznych czy wskazywania struktur i funkcji instytucji gospodarczych i społecznych w skali krajowej. Program kierunku obejmuje przedmioty poświęcone zagadnieniom z zakresu np.: prawa, administracji, rachunkowości, ekonomii czy socjologii.

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • towaroznawstwo,
 • matematyka,
 • mikroekonomia,
 • obsuga logistyczna,
 • ekonomika obronności,
 • logistyka zaopatrzenia,
 • podstawy finansów,
 • makroekonomia,
 • geografia gospodarcza,
 • analiza finansowa,
 • infrastruktura logistyczna,
 • rynek usług logistycznych,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

 

Sprawdź także:

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

 

Przykładowe specjalności

Logistyka przedsiębiorstwa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: zarządzania przepływem dóbr materialnych lub procesami świadczenia usług logistycznych w ramach łańcucha dostaw.

Logistyka wojskowa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: zarządzania procesami logistycznymi w jednostkach wojskowych.

Transport Absolwent przygotowany jest m.in. do: realizowania procesów transportowych i spedycyjnych na krajowych i międzynarodowych rynkach.

 

Praca po studiach

Studenci kierunku logistyka mogą aplikować na stanowisko np.: specjalisty, analityka, menadżera lub kierownika w organizacjach militarnych i pozamilitarnych. Kompetencje absolwentów tego kierunku cenione są m.in. w: krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach, administracji publicznej czy ośrodkach zarządzania kryzysowego.

Absolwenci logistyki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • krajowe i międzynarodowe podmioty gospodarcze
 • instytucje publicznej administracji rządowej i pozarządowej
 • ośrodki zarządzania kryzysowego
 • instytucje naukowe
 • firmy transportowe i spedycyjne

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia w Warszawie powinni wyróżniać się wiedzą społeczną i humanistyczną, a także umiejętnie wykorzystywać w praktyce różnorodne rozwiązania matematyczne. W rekrutacji na kierunek logistyka w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie brane są pod uwagę takie przedmioty maturalne jak np.: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka czy informatyka.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to szkoła wyższa, która szczególny nacisk kładzie na to, by kształcić studentów w duchu patriotyzmu – absolwenci tej uczelni odpowiedzialnie realizują zadania na rzecz ochrony państwa i społeczeństwa. Uczelnia oferuje 11 kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych, poświęconych dziedzinom budującym współczesny system bezpieczeństwa państwa.

Komentarze (0)