Prawo studia w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Prawo studia w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

01.02.2024

Prawo studia w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Prawo to kierunek, który pozwala studentom zdobyć cenne kompetencje niezbędne np. do: wykonywania zawodów prawniczych, prowadzenia działalności gospodarczej czy zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Absolwenci prawa znają charakterystykę i budowę struktur systemu prawnego, a także rozumieją rolę zawodów prawniczych oraz ich znaczenie dla stabilności bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa.

Studia na kierunku prawo w ASZWOJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studenci prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie poznają w szczególności zastosowanie prawa w działaniach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Program kierunku prawo przewiduje zajęcia poświęcone m.in.: bezpieczeństwu narodowemu, prawu wojskowemu czy nowym technologiom.

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo konstytucyjne/prawo międzynarodowe,
 • postępowanie cywilne,
 • prawoznawstwo,
 • historia prawa,
 • postępowanie administracyjne,
 • historia ustrojów państw,
 • prawa człowieka,
 • prawo podatkowe,
 • prawo handlowe,
 • postępowanie karne/postępowanie cywilne,
 • prawo dyplomatyczne i konsularne,
 • ochrona danych osobowych.

 

Sprawdź także:

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Prawo bezpieczeństwa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: koordynowania funkcjonowania państwa w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego; ochrony danych osobowych; badania aspektów prawnych obronności państwa lub kompetencji organów władzy publicznej.

Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii – Absolwent przygotowany jest m.in. do: egzekwowaniu prawa z obszaru cyberprzestrzeni i mediów; zapewniania bezpieczeństwa użytkownikom sieci; nadzorowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

Prawo lotnicze i kosmiczne - Absolwent przygotowany jest m.in. do: prowadzenia dyplomacji kosmicznej; organizowania lub koordynowania pracy administracji państwa w zakresie specjalizacji.

 

Praca po studiach

Studia prawnicze kompleksowo przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach np.: prawniczych, kierowniczych, urzędniczych lub doradczych.

Absolwenci, którzy ukończyli prawo w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie mogą nie tylko starać się uzyskać aplikację prawniczą, ale także ubiegać się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe. Niektórzy z nich mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci prawa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • sąd, prokuratura
 • kancelaria
 • organizacja pozarządowa/samorządowa
 • placówkach edukacyjna
 • przedsiębiorstwo, korporacja
 • służby mundurowe
 • biznes
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na ten kierunek wymaga od przyszłych studentów znajomości podstawowych zagadnień społecznych. Kandydaci na prawo w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić np. matematykę, informatykę, wiedzę o społeczeństwie, historię lub geografię.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Celem Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie jest profesjonalne i gruntowne przygotowanie specjalistów dziedzin odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego oraz stabilności prawnego, społecznego i militarnego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz NATO. Kandydaci na studia w Warszawie mogą wybrać jeden z 11 kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych oferowanych przez tę uczelnię.

Komentarze (0)