Ekonomia studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Ekonomia studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

01.02.2024

Ekonomia studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Ekonomia to kierunek studiów, który pozwala studentom zdobyć wszechstronną wiedzę odnajdującą zastosowanie praktyczne w wielu zawodach (związanych np. z prowadzeniem przedsiębiorstwa, działalnością doradczą lub analizowaniem sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych). Absolwenci ekonomii poprawnie interpretują zjawiska gospodarcze i społeczne, a także umiejętnie je przewidują i modelują.

Studia na kierunku ekonomia w SGH
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej zapoznają studentów z najważniejszymi zagadnieniami finansowymi, gospodarczymi, społecznymi i prawnymi, kształtującymi współczesną ekonomię. Program tego kierunku przewiduje zajęcia poświęcone m.in.: polityce gospodarczej i społecznej naszego kraju, socjologii ekonomicznej czy strukturze instytucji ekonomicznych.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • modele równowagi ogólnej,
 • ekonomia emerytalna,
 • makroekonomia,
 • mikroekonomia,
 • analiza matematyczna w ekonomii,
 • ekonomia stosowana,
 • demografia,
 • polityka gospodarcza,
 • ekonomia rozwoju,
 • statystyka społeczna.

 

Sprawdź także:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Ekonomia głównego nurtu – Absolwent przygotowany jest m.in. do: analizowania i interpretowania zjawisk gospodarczych w ujęciu statycznym i dynamicznym; uwzględniania innowacji w modelach ekonomicznych; praktycznego odnoszenia sytuacji mikroekonomicznych do zjawisk makroekonomicznych.

Ekonomia heterodoksyjna – Absolwent przygotowany jest m.in. do: stosowania historycznych i opisowych metod badawczych w analizowaniu zjawisk np. społecznych, politycznych, psychologicznych i gospodarczych; dostrzegania ewolucyjnego i instytucjonalnego charakteru współczesnej ekonomii.
 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku ekonomia wyróżniają się uniwersalnymi kompetencjami cenionymi w różnorodnych środowiskach zawodowych – rozumieją mechanizmy społeczne odnoszące się do działów gospodarki i instytucji ekonomicznych, a także postrzegają wieloaspektowo problemy ekonomiczne.

Ekonomiści mogą aplikować na stanowiska takie, jak m.in.: menadżer, kierownik, urzędnik, analityk czy komentator życia społecznego na rynku medialnym. Niektórzy absolwenci mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci ekonomii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • instytucje administracji państwowej i samorządowej
 • firmy konsultingowe
 • przedsiębiorstwa handlowe, usługowe, przemysłowe
 • banki
 • organizacje non-profit
 • firmy doradztwa inwestycyjnego
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w Warszawie w publicznych szkołach wyższych odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Kandydaci na ekonomię w Szkole Głównej Handlowej na maturalnej liście muszą uwzględnić co najmniej trzy przedmioty rozszerzone – mogą to być np.: języki obce, matematyka, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, historia lub geografia.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to najstarsza polska uczelnia ekonomiczna, będąca jednym z czołowych uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Kandydaci, którym zależy na rozpoczęciu studiów w tej uczelni, mają do wyboru kilkanaście kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz kilka kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Komentarze (0)