Finanse i rachunkowość studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Finanse i rachunkowość studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

01.02.2024

Finanse i rachunkowość studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Finanse i rachunkowość to kierunek poświęcony w szczególności wiedzy o finansach np. podmiotów gospodarczych. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności związane m.in. z prowadzeniem podstawowych analiz zjawisk ekonomiczno-gospodarczych. Absolwenci finansów i rachunkowości dbają o efektywność określonych instrumentów finansowych oraz trafnie oceniają ryzyko finansowe lub społeczne podejmowanych decyzji lub przedsięwzięć.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku finanse i rachunkowość poznają m.in.: mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw; strukturę rynków finansowych oraz współzależności występujące między finansami a przestrzenią gospodarczą.

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • finanse międzynarodowe,
 • matematyka finansowa,
 • bankowość,
 • ekonomia rozwoju,
 • geografia ekonomiczna,
 • integracja europejska,
 • rynki finansowe,
 • finanse publiczne,
 • ekonometria,
 • rachunkowość finansowa,
 • ubezpieczenia,
 • kapitały wysokiego ryzyka,
 • prawo bankowe.


Sprawdź także:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Finanse osobiste – Absolwent przygotowany jest m.in. do: prowadzenia działań w zakresie bankowości detalicznej, inwestycyjnej lub korporacyjnej; analizowania i interpretowania treści prawa bankowego; sprawnego poruszania się w bankowości europejskiej.

Finanse przedsiębiorstwa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: prowadzenia działań na rzecz ochrony konsumenta na rynku finansowym; pełnienia usług doradczych w zakresie finansów; zarządzania budżetem gospodarstwa domowego lub finansami osobistymi.

Ubezpieczenia – Absolwent przygotowany jest m.in. do: prowadzenia działań doradczych w związku z ubezpieczeniami w Polsce i UE; wskazywania charakterystyki określonych produktów ubezpieczeniowych; zarządzania zakładem ubezpieczeń.
 

Praca po studiach

Kompetencje finansistów cenione są na takich stanowiskach jak m.in.: doradca finansowy, analityk, dyrektor ds. finansowych, księgowy czy pracownik działu finansowego.

Studia w Warszawie niezależnie od kierunku kładą duży nacisk na to, żeby absolwenci warszawskich szkół wyższych bez problemu mogli prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci finansów i rachunkowości mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • banki, firmy ubezpieczeniowe
 • fundusze inwestycyjne
 • firmy doradztwa finansowego
 • biura rachunkowe
 • podmioty sektora administracji publicznej
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Studia ekonomiczne wymagają od studentów zdolności matematycznych oraz znajomości podstawowych zagadnień społecznych. Kandydaci na finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej powinni zdecydować się na co najmniej 4 przedmioty maturalne – wśród nich znaleźć się muszą dwa języki obce oraz dwa przedmioty ścisłe lub humanistyczne (np. matematyka, fizyka lub historia, geografia).

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Celem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wyszkolenie profesjonalnych ekonomistów i przedsiębiorców, którzy skutecznie radzić sobie będą z gospodarczymi wyzwaniami współczesnego rynku – zarówno polskiego, jak i międzynarodowego. Kandydaci na tę najstarszą w Polsce uczelnię ekonomiczną mają do wyboru kilkanaście kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz kilka kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Komentarze (0)