Kierunek pielęgniarstwo studia w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – rekrutacja 2022/2023

Kierunek pielęgniarstwo studia w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – rekrutacja 2022/2023

Studia Wrocław - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

10.02.2022

Kierunek pielęgniarstwo studia w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – rekrutacja 2022/2023

Pielęgniarki i pielęgniarze, jako osoby zajmujące się pielęgnacją i opieką nad chorymi, ich rehabilitacją oraz profilaktyką chorób, stanowią ważną część zespołu medycznego. Co więcej, są oni także uprawnieni do samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, leczniczych oraz medycznych czynności ratunkowych.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w UMW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studia we Wrocławiu na kierunku pielęgniarstwo pozwalają studentom na związanie swojej kariery zawodowej z służbą ochrony zdrowia. Oprócz ukończenia studiów, czekają na nich również liczne specjalizacje, kursy oraz szkolenia.

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • anatomia,
 • patomorfologia,
 • fizjologia,
 • mikrobiologia.

 

Pielęgniarstwo, jako zawód opierający się na nieustannym kontakcie z pacjentem, wymaga posiadania odpowiednich zdolności interpersonalnych. W trakcie studiów dowiesz się więc, w jaki sposób rozmawiać na nierzadko trudne tematy z pacjentem i jego rodziną, a także weźmiesz udział w zajęciach poświęconych podstawom psychologii, aby lepiej zrozumieć ludzie zachowania i odczucia.

W trakcie kształcenia studenci zdobędą nie tylko wysoce wyspecjalizowaną wiedzę medyczną, lecz również umiejętności pracy z drugim człowiekiem i niesienia pomocy innym.

Dodatkowo studia medyczne we Wrocławiu umożliwiają studentom pielęgniarstwa naukę anatomii w prosektorium na preparatach, a także udział w sekcjach zwłok podczas zajęć z patomorfologii.

Sprawdź także:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu kierunki studiów

Wrocław kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Pielęgniarstwo chirurgiczne – studenci poznają zasady sprawowania opieki nad pacjentem na oddziałach chirurgicznych różnych specjalności.

Pielęgniarstwo geriatryczne – studenci nauczą się, w jaki sposób sprawować opiekę pielęgniarską nad osobami starszymi.

Pielęgniarstwo onkologiczne – studenci poznają zasady sprawowania opieki nad pacjentami z chorobą nowotworową.

 

Praca po studiach

Ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo pozwala absolwentom m.in. na zostanie członkami zespołów terapeutycznych w podmiotach leczniczych. Mogą oni także wystawiać recepty w procesie farmakoterapii oraz orzekać o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach, jak:

 • szpitale,
 • przychodnie,
 • szkoły,
 • instytucje, które zajmują się propagowaniem edukacji prozdrowotnej,
 • domy dziennego pobytu,
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • sanatoria.

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunku pielęgniarstwo w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu stanowi konkurs świadectw. W przypadku studiów II stopnia, przyjęcie kandydatów odbywa się na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu to szkoła wyższa o bardzo bogatych tradycjach i z szeroką ofertą edukacyjną. Kandydaci mają do wyboru aż 10 kierunków kształcenia w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Komentarze (0)