Pedagogika studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rekrutacja 2023/2024

Pedagogika studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rekrutacja 2023/2024

Studia Łódź - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

25.01.2023

Pedagogika studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rekrutacja 2023/2024

Pedagogika to kierunek studiów, którzy przygotowuje studentów do pracy nie tylko z dziećmi, ale także i z dorosłymi w wielu różnych ośrodkach np. resocjalizacyjnych. Studenci mają szansę na zdobycie cennej wiedzy z zakresu dydaktyki oraz psychologii.  

Studia na kierunku pedagogika w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku pedagogika w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów pedagogicznych studenci mają szansę na zdobycie rozległej wiedzy z zakresu pedagogiki oraz psychologii, co daje niezbędne przygotowanie do pracy z dziećmi, ale także i z dorosłymi.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia ogólna,
 • psychologia społeczna,
 • metody badań pedagogicznych,
 • diagnostyka pedagogiczna,
 • socjologia wychowania,
 • teorie wychowania,
 • socjologia ogólna,
 • patologie społeczne z elementami profilaktyki,
 • edukacja zdrowotna i ekologiczna,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • pojęcia i systemy pedagogiczne.

Studenci na kierunku Pedagogika w Łodzi mogą zdobyć szerokie wykształcenie z zakresu pedagogiki, a także wiele cennych umiejętności praktycznych w czasie ćwiczeń, praktyk zawodowych czy wycieczek dydaktycznych.

Studia pedagogiczne poza wiedzą ściśle związaną z kierunkiem studiów pozwalają również studentom na rozwijanie kompetencji miękkich, studia zagraniczne w ramach programu Erasmus +, a nawet na stworzenie własnego artykuły naukowego we współpracy z kadrą dydaktyczną.

 

Sprawdź także:

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Doradztwo zawodowe i personalne – Absolwenci są świetnie przygotowani do pracy z drugim człowiekiem, a także posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie doradcy zawodowego lub personalnego.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Pedagogika resocjalizacyjna – Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowisku pedagoga resocjalizacyjnego, a także mają szczególnie rozwinięte kompetencje miękkie.  

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Pedagogika kształcą specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, a także dydaktyki, dzięki czemu absolwenci mają przed sobą szeroki wybór miejsc zatrudnienia. Absolwenci poza wiedzą ścisłą mają również rozwinięte kompetencje miękkie.

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • domach dziecka
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • zakładach karnych
 • świetlicach środowiskowych
 • ośrodkach interwencyjnych
 • fundacjach prowadzących działalność społeczną i profilaktyczną
 • agencjach doradztwa personalnego
 • ośrodkach pomocy społecznej

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Pedagogika polega głównie na kolejności zgłoszeń. Jednak, aby zostać studentem tego kierunku, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni, uiścić opłatę rekrutacyjną, a następnie dostarczyć dokumenty takie jak np. świadectwo maturalne. 

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi oferuje kandydatom 20 kierunków studiów z różnych dziedzin nauki, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kandydaci mogą wybierać między studiami I i II stopnia, jednolitymi magisterskimi, a także podyplomowymi.  

Komentarze (0)