Zarządzanie studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

01.02.2024

Zarządzanie studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Kierunek studiów Zarządzanie przygotowuje studentów z zakresu zarządzania projektami, zespołem, a także biznesem. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę, która pozwala im na pracę m.in. na stanowiskach menedżerów, kierowników, a także w sektorze kreatywnym.

Studia na kierunku zarządzanie w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku zarządzanie w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na kierunku Zarządzanie studenci mają szansę na rozwój w zakresie zarządzania, psychologii, socjologii, a także wszystkich dziedzin, które poruszają kwestie prowadzenia lub zarządzania działalnością gospodarczą.

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia,
 • kreatywny rozwój podmiotu,
 • marketing, 
 • podstawy zarządzania,
 • podstawy prawa pracy,
 • badania operacyjne,
 • matematyka,
 • prawo handlowe,
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
 • kompetencje menedżerskie,
 • diagnozowanie przedsiębiorstw,
 • wiedza o państwie i prawie,
 • podstawy marketingu.

Studenci kierunku Zarządzanie w Łodzi zdobywają rozległą wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, która jest równie ważna, a zwłaszcza na współczesnym rynku pracy. Studenci w czasie zajęć zdobywają wiedzę z zakresu logistyki, zarządzania, finansów, a także psychologii.

Studia z zarządzania przygotowują studentów nie tylko pod kątem wiedzy kierunkowej, ale także i rozwijają u nich kompetencje miękkie i kreatywność, które są niezmiernie ważne np. na stanowiskach kierowniczych.

 

Sprawdź także:

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw - Absolwenci specjalności posiadają niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania małym i średnimi firmami, dzięki umiejętnościom z zakresu księgowości, finansów oraz marketingu.

Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji – Absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem społecznym, a także wiedzą, jak zarządzać zespołem i tworzyć strategię personalną firmy.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom na wszechstronny rozwój z zakresu nauk o zarządzaniu, a także na zdobycie cennego doświadczenia i umiejętności praktycznych, które często przekładają się na późniejsze zatrudnienie.

Absolwenci Zarządzania mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • firmach i korporacjach
 • działach HR
 • jednostkach zajmujących się świadczeniem usług audytu wewnętrznego i kontroli
 • administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na Zarządzanie w Łodzi polega na kolejności zgłoszeń. Aby dostać się na ten kierunek, należy zarejestrować się w wyznaczonym terminie na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną i dostarczyć niezbędne dokumenty takie jak np. świadectwo maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi to prywatna szkoła wyższa, która od lat cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Kandydaci mogą wybierać między 24 kierunkami studiów z różnych dziedzin nauki. Uczelnia poza kształceniem kierunkowym dba o rozwijanie wśród studentów kreatywności oraz umiejętności praktycznych.   

Komentarze (0)