Administracja studia w Politechnice Warszawskiej – rekrutacja 2024/2025

Administracja studia w Politechnice Warszawskiej – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Politechnika Warszawska

01.02.2024

Administracja studia w Politechnice Warszawskiej – rekrutacja 2024/2025

Administracja to kierunek poświęcony w szczególności naukom prawnym. Absolwenci tych studiów rozwiązują problemy związane np. z bezpieczeństwem wewnętrznym, administracją europejską, samorządami terytorialnymi lub sektorem publicznym.

Kompleksowe przygotowanie umożliwia absolwentom administracji nie tylko podjęcie pracy urzędniczej, ale także np. prowadzenie działań doradczych, pełnienie funkcji kierowniczych lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Studia na kierunku administracja w PW
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku administracja na Politechnice Warszawskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Administracja w Politechnice Warszawskiej pozwala studentom zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk technicznych, ścisłych, społecznych i humanistycznych. W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone m.in.: systemowi bezpieczeństwa narodowego, zarządzaniu miastem i regionem, pozyskiwaniu informacji czy zarządzaniu kryzysowemu.

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika formalna,
 • mikroekonomia,
 • matematyka,
 • historia administracji,
 • etyka w administracji,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • podstawy psychologii społecznej,
 • prawo konstytucyjne,
 • technologie informacyjne,
 • statystyka,
 • technika pracy biurowej.

 

Sprawdź także:

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Bezpieczeństwo narodowe – Absolwent przygotowany jest m.in. do: prawidłowego reagowania na działania wywołujące sytuacje kryzysowe; zarządzania i kierowania procesami zachodzącymi w instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego; prowadzenia własnej działalności gospodarczej na terenie Polski.
 

Praca po studiach

Absolwenci administracji mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w: instytucjach wymagających wiedzy w zakresie finansów; organach administracji publicznej i samorządowej; bankach, firmach ubezpieczeniowych czy jednostkach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe. Niektórzy absolwenci, którzy ukończyli studia w Warszawie, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci administracji mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • własna działalność gospodarcza
 • organy administracji sektora prywatnego lub publicznego
 • przedsiębiorstwa
 • jednostki państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe
 • banki, firmy ubezpieczeniowe
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia prawnicze powinni znać podstawowe zagadnienia społeczne i ekonomiczne. Przyszli studenci administracji, którzy chcieliby rozpocząć naukę na Politechnice Warszawskiej, wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić np.: historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię, chemię, fizykę lub matematykę.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska to jedna z największych uczelni technicznych w Polsce - uczelnia oferuje kandydatom kilkadziesiąt kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Studenci tej szkoły wyższej nabywają kompetencje głównie inżynierskie, jednak w ofercie znaleźć można także kierunki należące do nauk społecznych lub ścisłych.

Komentarze (0)