Ekonomia studia w Politechnice Warszawskiej – rekrutacja 2024/2025

Ekonomia studia w Politechnice Warszawskiej – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Politechnika Warszawska

01.02.2024

Ekonomia studia w Politechnice Warszawskiej – rekrutacja 2024/2025

Ekonomia to kierunek, który umożliwia studentom rozwinięcie cennych kompetencji związanych m.in. z: modelowaniem i prognozowaniem zjawisk oraz procesów gospodarczych; podejmowaniem decyzji operacyjnych w przedsiębiorstwie czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Absolwenci ekonomii mogą szukać zatrudnienia np. w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych; jednostkach administracji publicznej i samorządowej; biurach rachunkowych czy bankach i instytucjach finansowych.

Studia na kierunku ekonomia w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku ekonomia na Politechnice Warszawskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Program studiów i przedmioty

Studia ekonomiczne pozwalają studentom poznać praktyczne zastosowanie rozwiązań statystycznych i rachunkowych w rozwiązywaniu codziennych problemów przedsiębiorców. W programie kierunku ekonomia przewidywane są przedmioty poświęcone m.in.: metodom i narzędziom wykorzystywanym przez ekonomistów, ocenie ryzyka inwestycji czy skutecznym strategiom stosowanym w przedsiębiorstwach.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka w ekonomii,
 • ekonometria i jej zastosowania,
 • mikroekonomia,
 • logika,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • polityka gospodarcza,
 • finanse publiczne,
 • rachunkowość,
 • statystyka i budowa rynku,
 • polityka społeczna,
 • analiza ekonomiczna.

 

Sprawdź także:

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów


 

Przykładowe specjalności

Ekonomia biznesu – Absolwent przygotowany jest m.in. do: interpretowania mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki; tworzenia i wdrażania strategii firmy; opracowywania projektów gospodarczych i planów finansowych; analizowania alternatywnych wyborów i prognozowania zjawisk ekonomiczno-gospodarczych.

Finanse i rachunkowość – Absolwent przygotowany jest m.in. do: prowadzenia rachunkowości finansowej i zarządczej; dokonywania analizy finansowej podmiotu gospodarczego; zarządzania finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych i samorządów terytorialnych.
 

Praca po studiach

Absolwenci ekonomii przygotowani są np. do przeprowadzania analiz i raportów finansowych, dokonywania analizy ryzyka ekonomicznego czy pełnienia usług doradczych. Ekonomiści cenieni są zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy – dzięki temu mogą oni liczyć na zatrudnienie na takich stanowiskach jak m.in.: analityk rynku, pracownik administracji publicznej, menadżer sektora publicznego, makler czy doradca biznesowy.

Absolwenci ekonomii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
 • biura projektów
 • izby gospodarcze
 • agencje rozwoju i przedsiębiorczości
 • urzędy skarbowe
 • organy kontrolne
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia ekonomiczne w Warszawie na liście przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić te o charakterze matematycznym lub społecznym. W rekrutacji na kierunek ekonomia w Politechnice Warszawskiej brane są pod uwagę wyniki z przykładowych egzaminów: biologii, fizyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki lub języka obcego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Studia w Politechnice Warszawskiej

Studia w Politechnice Warszawskiej w szczególności poświęcone są naukom technicznym, ścisłym lub przyrodniczym – w ofercie uczelni znajdują się jednak także kierunku poświęcone dziedzinom społeczno-ekonomicznym. Celem szkoły jest przygotowanie profesjonalistów do rozwiązywania trudnych problemów technologicznych, gospodarczych i kulturowych współczesnego świata. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru kilkadziesiąt kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych, które prowadzone są w Politechnice Warszawskiej.

Komentarze (0)