Ochrona środowiska studia w Politechnice Warszawskiej – rekrutacja 2024/2025

Ochrona środowiska studia w Politechnice Warszawskiej – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Politechnika Warszawska

01.02.2024

Ochrona środowiska studia w Politechnice Warszawskiej – rekrutacja 2024/2025

Studenci kierunku ochrona środowiska zdobywają interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do organizowania i prowadzenia skutecznych działań w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, w szczególności lokalnego.

Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do badania i oceniania stanu i jakości środowiska, interpretowania zachodzących w nim zmian czy proponowania rozwiązań technicznych, prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

Studia na kierunku ochrona środowiska w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program kierunku ochrona środowiska składa się z przedmiotów, które czerpią z nauk m.in. chemicznych, biologicznych, matematycznych, fizycznych i informatycznych. Studenci zdobywają cenną wiedzę dotyczącą np. gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii, geologii czy toksykologii.

Absolwenci tego kierunku działają zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz znają ekonomiczne i społeczne mechanizmy niezbędne dla skutecznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska.

Studia na kierunku ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

 

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • statystyka,
 • chemia,
 • klimatologia,
 • matematyka,
 • ekologia,
 • biologia,
 • gleboznawstwo,
 • podstawy toksykologii środowiska,
 • meteorologia,
 • zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój,
 • mikrobiologia,
 • ochrona powietrza,
 • oczyszczanie wody.

 

Sprawdź także:

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Ekoinżynieria – Absolwent przygotowany jest m.in. do: planowania i projektowania przedsięwzięć; organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności; podejmowania decyzji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w aspekcie technicznym, logistycznym i administracyjnym.

Informacja i zarządzanie w ochronie środowiska – Absolwent przygotowany jest m.in. do: samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu ochrony środowiska; uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi; tworzenia, organizowania i realizowania strategii zrównoważonego rozwoju.
 

Praca po studiach

Absolwenci ochrony środowiska mogą szukać zatrudnienia m.in. w: instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska, administracji rządowej i samorządowej czy biurach projektowych specjalizujących się w przeglądach ekologicznych.

Absolwenci ochrony środowiska mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • laboratoria
 • jednostki badawcze
 • biura projektów zajmujących się ochroną środowiska
 • instytucje gospodarki komunalnej
 • służby ochrony środowiska zakładów przemysłowych
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia przyrodnicze w Warszawie odbywa się na podstawie konkursu świadectw (dotyczy głównie uczelni publicznych). Kandydaci na ochronę środowiska powinni wziąć pod uwagę takie przedmioty maturalne jak m.in.: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka czy matematyka.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Politechnice Warszawskiej

Celem Politechniki Warszawskiej jest kształcenie pokolenia inżynierów oraz profesjonalistów prężnie rozwijających nauki techniczne, ścisłe, przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne. Studenci tej uczelni zdobywają cenne kompetencje pod okiem doświadczonych zawodowców i gruntownie przygotowują się do stawiania czoła trudnym wyzwaniom współczesnego świata. Kandydaci studia w Warszawie mają do wyboru kilkadziesiąt kierunków, które znajdują się w ofercie Politechniki Warszawskiej.

Komentarze (0)