Zarządzanie studia w Politechnice Warszawskiej – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie studia w Politechnice Warszawskiej – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Politechnika Warszawska

01.02.2024

Zarządzanie studia w Politechnice Warszawskiej – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie to kierunek interdyscyplinarny, łączący zagadnienia z dziedzin takich jak m.in.: ekonomia, finanse, prawo, administracja, socjologia, informatyka czy psychologia. Studenci oceniają, dobierają i projektują modele zarządzania; identyfikują, opisują i doskonalą procesy biznesowe organizacji, a także analizują i oceniają opłacalność oraz efektywność projektów i przedsięwzięć.

Studia na kierunku zarządzanie w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Warszawskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku zarządzanie szkoleni są w zakresie m.in. skutecznego promowania marki oraz przeprowadzania kompleksowej analizy rynku krajowego i międzynarodowego. Absolwenci zarządzania umiejętnie podejmują decyzje operacyjne i rozwiązują problemy gospodarcze z wykorzystaniem instrumentów i narzędzi marketingowych.

Studenci tego kierunku znają prawne i ekonomiczne czynniki kształtujące współczesną gospodarkę, rynki ekonomiczne czy działające na nich podmioty.

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka finansowa,
 • rachunkowość finansowa,
 • mikroekonomia
 • analiza matematyczna,
 • strategie promocji,
 • podstawy marketingu,
 • podstawy zarządzania projektami,
 • zarządzanie ryzykiem działalności przedsiębiorstwa,
 • rachunkowość zarządcza,
 • modelowanie procesów biznesowych,
 • sieci komputerowe.

 

Sprawdź także:

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie – Absolwent przygotowany jest m.in. do: stosowania prawa gospodarczego i handlowego; zarządzania strategicznego; prowadzenia własnej działalności gospodarczej; prowadzenia negocjacji.

Zarządzanie w gospodarce cyfrowej – Absolwent przygotowany jest m.in. do: stosowania sztucznej inteligencji w biznesie; zarządzania systemami gromadzenia i przetwarzania danych; zapewniania bezpieczeństwa systemom operacyjnym i sieciom komputerowym; prowadzenia własnej działalności gospodarczej w przestrzeni cyfrowej.
 

Praca po studiach

Studia z zarządzania przygotowują absolwentów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i zadaniowych – dzięki temu absolwenci zarządzania mogą m.in. realizować analizy biznesowe, przygotowywać nowe projekty i inicjować przedsiębiorcze oraz innowacyjne działania.

Absolwenci zarządzania mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • centra trnasferu technologii
 • agencje reklamowe, firmy public realtions, biura marketingu
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
 • departamenty planowania i rozwoju strategicznego
 • administracja publiczna
 • firmy konsultingowe, logistyczne
 • własna firma
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia z zarządzania w Politechnice Warszawskiej muszą osiągnąć wysokie wyniki z egzaminów maturalnych – zainteresowanie zarządzaniem jest duże, więc nie wszyscy chętni dostaną się na wymarzone studia. Rekrutacja na ten kierunek wymaga od studentów znajomości zagadnień z zakresu np.: biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki lub matematyki.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska, będąca jedną z największych uczelni technicznych w Polsce, kształci przyszłych inżynierów, naukowców i specjalistów dziedzin ścisłych, przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. Absolwenci tej szkoły są twórczy i odpowiedzialni – świadomie działają na rzecz rozwoju współczesnej cywilizacji. Kandydaci na studia w Warszawie mogą zdecydować się na jeden z kilkudziesięciu kierunków prowadzonych w Politechnice Warszawskiej.

Komentarze (0)