Administracja studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Administracja studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Uniwersytet Warszawski

01.02.2024

Administracja studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Administracja to kierunek prawniczy, pozwalający studentom zrozumieć strukturę oraz funkcje organów administracji publicznej i prywatnej – zarówno w aspekcie krajowym, jak międzynarodowym. Absolwenci tego kierunku m.in.: analizują i interpretują określone akty prawne, prowadzą działania doradcze i organizacyjnych, a także znają zasady zarządzania zasobami ludzkimi, finansami i informacją.

Studia na kierunku administracja w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W programie kierunku administracja przewidywane są przedmioty poświęcone w szczególności zagadnieniom prawniczym, ekonomicznym, gospodarczym czy związanym z zarządzaniem. W zależności od wybranej specjalizacji absolwenci administracji rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy np. w urzędzie, administracji publicznej lub prywatnej, przedsiębiorstwie czy środowisku prawniczym.

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elementy logiki prawniczej,
 • prawo konstytucyjne,
 • geneza współczesnej administracji,
 • podstawy prawa,
 • konstytucyjne podstawy administracji publicznej,
 • prawo administracyjne,
 • informatyka w administracji,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • postępowania sądowo-administracyjne,
 • nauka o administracji publicznej,
 • polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego,
 • cyfryzacja w administracji.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Specjalizacja administracyjno-gospodarcza – Absolwent przygotowany jest m.in. do: stosowania prawa handlowego i podatkowego oraz prawa konkurencji; zarządzania gospodarką komunalną; pracy w organach administracji instytucji europejskich.

Specjalizacja urzędnicza – Absolwent przygotowany jest m.in. do: ochrony prawnej obywateli RP; pełnienia usług w zakresie zabezpieczenia społecznego; zarządzania finansami samorządu terytorialnego; prowadzenia współpracy samorządu terytorialnego; organizacji ochrony środowiska.
 

Praca po studiach

Absolwenci administracji mają specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in. prawa, ekonomii, zarządzania i finansów, a nabyte umiejętności praktyczne mogą oni wykorzystywać w dowolnej gałęzi administracji państwowej lub samorządowej. Dzięki temu przyszli eksperci mogą szukać zatrudnienia np. w wymiarze sprawiedliwości, administracji publicznej i samorządowej, środowisku biznesowym czy politycznym.

Absolwenci administracji mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • agencje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • firmy konsultingowe, lobbingowe
 • organy administracji publicznej i samorządowej
 • przedsiębiorstwa prywatne
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia prawnicze, znajdujące się w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego, odbywa się na podstawie konkursu świadectw, dlatego przyszli studenci administracji wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić np.: wiedzę o społeczeństwie, historię, geografię, język obcy czy filozofię, biologię lub matematykę.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Uniwersytecie Warszawskim

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego kompleksową są przygotowani do pełnienia funkcji użytecznych społecznie, a także przyczyniania się do ciągłego rozwoju nauki, gospodarki, kultury i wartości społecznych. Absolwenci tej szkoły wyższej są otwarci, odpowiedzialni i chętni do prowokowania debaty publicznej. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru ponad sto kierunków oferowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Komentarze (0)