Ochrona środowiska studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2022/2023

Ochrona środowiska studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2022/2023

Studia Warszawa - Uniwersytet Warszawski

12.02.2022

Ochrona środowiska studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2022/2023

Kierunek ochrona środowiska poświęcony jest m.in. procesom i problemom istotnym dla ochrony środowiska – w szczególności dla ochrony przyrody. Studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Absolwenci, którzy zaliczą blok pedagogiczny, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów biologicznych w szkołach.

Studia na kierunku ochrona środowiska w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku ochrona środowiska skupiają się na obszarze kształcenia w zakresie m.in.: wpływu człowieka na środowisku czy instrumentów ochrony środowiska. Studenci biorą udział w teoretycznych i praktycznych zajęciach organizowanych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach (np. pracowni Izotopowej, Mikroskopii Elektronowej czy Ekotoksykologii).

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • botanika
 • geologia i geomorfologia
 • flora i fauna
 • zoologia konserwatorska
 • genetyka z inżynierią genetyczną
 • prawne aspekty ochrony środowiska

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Studia przyrodnicze pozwalają studentom zrozumieć naturalne procesy zachodzące w środowisku oraz wpływ człowieka na przyrodę. Kierunek ochrona środowiska zapoznaje studentów z chemicznymi i biologicznymi podstawami zjawisk przyrodniczych. Absolwenci poznają sposoby działania na rzecz ochrony przyrody, a także narzędzia informatyczne i technologiczne, które służą prowadzeniu badań terenowych lub laboratoryjnych.
 

Praca po studiach

Studia te umożliwiają absolwentom podjęcie pracy np.: na obiektach związanych z wykorzystywaniem i ochroną środowiska, w przedsiębiorstwach zajmujących się zbiórką, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Absolwenci ochrony środowiska mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • laboratoria
 • jednostki badawcze
 • biura projektów zajmujących się ochroną środowiska
 • instytucje gospodarki komunalnej
 • służby ochrony środowiska zakładów przemysłowych
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w Warszawie odbywa się na podstawie konkursu świadectw (dotyczy uczelni publicznych). Kandydaci na ochronę środowiska w Uniwersytecie Warszawskim na liście rozszerzonych przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić np.: matematykę, informatykę, biologię, chemię lub fizykę.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski ma za zadanie wspomagać społeczny dialog – w tym m.in.: wymianę poglądów, otwartość na nowe doświadczenia i pomysłu czy społeczne debaty. Absolwenci tej uczelni przygotowani są kompleksowo do pełnienia funkcji publicznych oraz czynnego udziału w rozwoju kultury, gospodarki i nauki. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad stu kierunków społeczno-humanistycznych i przyrodniczo-matematycznych, które znajdują się w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego.

Komentarze (0)