Psychologia studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Psychologia studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Uniwersytet Warszawski

01.02.2024

Psychologia studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Psychologia to kierunek o charakterze społecznym – studia te pozwalają studentom zdobyć szeroką wiedzę z zakresu różnych dziedzin psychologii, a także rozwinąć uniwersalne kompetencje cenione nie tylko w środowisku klinicznym, ale również biznesowym, marketingowym czy doradczym.

Absolwenci tego kierunku rozumieją istotę rozwoju i funkcjonowania człowieka, a także umiejętnie nawiązują i utrzymują relacje zawodowe. Niektórzy absolwenci mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Studia na kierunku psychologia w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Warszawskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku psychologia uczą się sprawnego rozwiązywania konfliktów o różnorodnym podłożu, a także diagnozowania trudności szkolnych lub zaburzeń psychicznych klientów i pacjentów. Absolwenci psychologii rozumieją mechanizmy oraz sposoby rozwoju osobowości, znają również biologiczne, społeczne i kulturowe czynniki kształtujące zachowanie człowieka.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologiczne mechanizmy zachowania,
 • psychologia procesów poznawczych,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia emocji i motywacji,
 • standardowe techniki diagnostyczne,
 • wywiad i rozmowa psychologiczna,
 • psychologia różnic indywidualnych.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Psychologia sądowa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: sporządzania portretu psychologicznego sprawcy; określania motywów przestępców; niesienia profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym; przeprowadzania wywiadów w sprawach.

Psychologia organizacji pracy – Absolwent przygotowany jest m.in. do: zarządzania zespołami; motywowania zespołów do efektywnej pracy; utrzymywania odpowiedniej atmosfery na miejscu pracy.

Wspieranie rozwoju osobowości – Absolwent przygotowany jest m.in. do: prowadzenia działań doradczych w zakresie rozwoju osobistego; wspierania klientów w rozwijaniu ich kompetencji; prowadzenia treningów osobowości.


Praca po studiach

Absolwenci psychologii przygotowani są do pracy m.in. w: ośrodkach psychoterapii, ośrodkach rehabilitacji, placówkach resocjalizacyjnych, ośrodkach karnych, Policji, poradniach psychologicznych czy szpitalach. Ponadto kompetencje psychologów cenione są także w środowisku biznesowym, marketingowym czy medialnym.

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • ośrodki psychoterapii
 • ośrodki karne
 • poradnie seksuologiczne
 • działy HR
 • administracja publiczna
 • dziennikarstwo i media
 • agencje badawcze i reklamowe
 • zawód trenera rozwoju osobistego
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia psychologiczne w Uniwersytecie Warszawskim muszą postarać się podczas egzaminów maturalnych – chętnych na ten kierunek jest wielu, a na psychologię dostają się ci maturzyści, którzy otrzymali najlepsze wyniki. Rekrutacja na psychologię uwzględnia wyniki np. z: biologii, chemii, filozofii, geografii, historii czy języków obcych.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj


Studia w Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski oferuje kandydatom na studia w Warszawie ponad sto kierunków. Studenci tej uczelni zdobywają interdyscyplinarną wiedzę oraz uniwersalne umiejętności, które pozwalają im na odpowiedzialne pełnienie funkcji społecznych i publicznych. Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego działają na rzecz rozwoju nauki, kultury i wartości społecznych, a wyróżnia i ciekawość świata i otwartość na nowe doświadczenia.

Komentarze (0)