Zarządzanie studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Uniwersytet Warszawski

01.02.2024

Zarządzanie studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie to kierunek, którego celem jest przygotowanie przedsiębiorców oraz specjalistów zdolnych do koordynowania pracy zespołu lub dystrybucji dóbr materialnych i informacji. Absolwenci zarządzania rozpoznają, diagnozują i rozwiązują problemy związane z funkcjonowaniem organizacji oraz określają wpływ otoczenia na sytuację podmiotu gospodarczego.

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej; zarządzania korporacją lub sektorem publicznym, a także krytycznego oceniania decyzji operacyjnych.

Studia na kierunku zarządzanie w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku zarządzanie poznają m.in.: metodologię badań oraz terminologię w zakresie zarządzania i dyscyplin pokrewnych; zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości; procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami czy metody i narzędzia pozyskiwania, analizy i ochrony danych.

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • umiejętności menadżerskie,
 • diagnostyka organizacji,
 • biznesplan i uruchamianie działalności gospodarczej,
 • władza i polityka w organizacji,
 • podstawy matematyki w biznesie,
 • podstawy prawa w gospodarce,
 • psychologia w biznesie,
 • mikroekonomia w biznesie,
 • administracja publiczna,
 • zarządzanie operacyjne,
 • zatrudnianie w organizacji.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

 

Przykładowe specjalności

Zarządzanie małym przedsiębiorstwem – Absolwent przygotowany jest m.in. do: uruchamiania działalności gospodarczej; tworzenia raportów dotyczących funkcjonowania małego przedsiębiorstwa oraz biznesplanów; finansowania nowych przedsięwzięć.

Zarządzanie w e-gospodarce – Absolwent przygotowany jest m.in. do: stosowania technologii informatycznych w biznesie; prowadzenia marketingu internetowego; przeprowadzania transakcji elektronicznych; zarządzania bazami danych.
 

Praca po studiach

Absolwenci zarządzania przygotowani są do podjęcia pracy zawodowej w nowoczesnym środowisku biznesowym. Doświadczeni absolwenci zarządzania mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub prowadzić istniejące już firmy zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku.

Absolwenci zarządzania mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • przedsiębiorstwa krajowe i międzynarodowe
 • firmy usługowe
 • administracja państwowa
 • instytucje samorządowe
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na Uniwersytet Warszawski zazwyczaj odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Kandydaci na studia z zarządzania w Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić np.: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, informatykę, wiedzę o społeczeństwie, matematykę czy język obcy.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj


Studia w Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski ma za zadanie rozwinąć wśród studentów wrażliwość badawczą oraz poczucie społecznej odpowiedzialności. Absolwenci tej szkoły wyższej zdobywają interdyscyplinarne kompetencje, które przygotowują ich do podjęcia odpowiedzialnego stanowiska publicznego. Studenci na studia w Warszawie mogą wybierać spośród ponad stu kierunków znajdujących się w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego.

Komentarze (0)