Kierunek ekonomia studia w Uniwersytecie Wrocławskim – rekrutacja 2024/2025

Kierunek ekonomia studia w Uniwersytecie Wrocławskim – rekrutacja 2024/2025

Studia Wrocław - Uniwersytet Wrocławski

01.02.2024

Kierunek ekonomia studia w Uniwersytecie Wrocławskim – rekrutacja 2024/2025

Poznanie różnorodnych zagadnień z zakresu ekonomii jest niezastąpione w drodze do zrozumienia wszelkich względów ludzkiego świata. Gospodarcze realia kształtują bowiem wiele dziedzin życia codziennego ludzi, włączając w to m.in. naukę, postęp, kulturę czy politykę.

Studia na kierunku ekonomia w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studia we Wrocławiu na kierunku ekonomia oferują zdobycie wszechstronnego i humanistycznego wykształcenia w dziedzinie ekonomii, uwzględniając przy tym jej kulturowe, społeczne i prawne aspekty.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego,
 • ochrona obrotu gospodarczego,
 • analiza finansowa,
 • marketing
 • nauka o przedsiębiorstwie
 • umowy w obrocie gospodarczym,
 • rynki finansowe,
 • finanse publiczne.

 

W trakcie kształcenia studenci zdobędą szeroką wiedzę niezbędną do funkcjonowania podmiotu gospodarczego, a także poznają uwarunkowania prawne, zgłębią rachunkowość finansową oraz dowiedzą się więcej na temat strategii podatkowej i podstaw zarządzania.

Studia ekonomiczne zapewniają niezwykle bogaty program kształcenia, który łączy w sobie problemy prawne, finansowe oraz ekonomiczne przedsiębiorstw.

Dodatkowo studenci zaznajomią się z problematyką procedur antykorupcyjnych, przewidywania sytuacji ekonomicznych czy podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych.

Sprawdź także:

Uniwersytet Wrocławski kierunki studiów

Wrocław kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Gospodarka światowa – studenci dowiedzą się więcej na temat funkcjonowania korporacji międzynarodowych, globalnego handlu, zagranicznych inwestycji czy szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego.

Ekonomia innowacji – studenci zgłębią tajniki ekonomii współdzielenia, gospodarki cyfrowej, a także poznają metody nowoczesnego zarządzania.

Finanse i rachunkowość – studenci dowiedzą się więcej na temat działania rynków finansowych i giełdy, a także poznają nowoczesne systemy księgowe.

 

Praca po studiach

Jako absolwent studiów na kierunku ekonomia będziesz mógł podjąć pracę m.in. jako księgowy, audytor czy analityk finansowy. Co więcej, zdobyte w czasie kształcenia kwalifikacje pozwolą Ci również na związanie kariery zawodowej z firmami doradztwa finansowego oraz instytucjami kontroli finansowej.

Absolwenci kierunku ekonomia mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach, jak:

 • firmy doradztwa podatkowego,
 • biura analiz ekonomicznych,
 • organizacje świadczące usługi prawne z zakresu prawa finansowego i podatkowego,
 • centra finansowe,
 • instytucje kontroli finansowej.

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia w Uniwersytecie Wrocławskim stanowi konkurs świadectw. W przypadku studiów II stopnia jest to ocena na dyplomie oraz średnia ocen z toku studiów.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski oferuje 80 kierunków kształcenia, w tym także ekonomię zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Decydując się na wybór tej ścieżki kształcenia, zyskasz szansę na zdobycie wszechstronnego wykształcenia i zapewnisz sobie tym samym lepsze możliwości rozwoju zawodowego.

Komentarze (0)