Prawo studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Prawo studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

01.02.2024

Prawo studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Prawo to kierunek studiów, który pozwala studentom na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa. Program studiów przygotowuje studentów do podjęcia aplikacji, a także do odnalezienia się na rynku pracy.

Studia na kierunku prawo w WZBINOZ ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku prawo w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów prawniczych na kierunku Prawo studenci mają szansę na zdobycie cennej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z wielu dziedzin prawa, postępowania karnego czy pisania pozwów.

W programie studiów na kierunku kosmetologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo cywilne,
 • prawo rzymskie,
 • logika dla prawnika,
 • prawo konstytucyjne,
 • postępowanie karne,
 • doktryny polityczne,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • prawo karne.

Studenci na kierunku studiów Prawo w Łodzi, przygotowują się do podjęcia aplikacji, a także do przyszłej pracy m.in. w sądach lub kancelariach. Praktyczny charakter studiów pozwala studentom na zdobycie cennego doświadczenia już w trakcie studiowania.

Studia prawnicze w Łodzi dodatkowo kładą nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich oraz na ćwiczenia praktyczne, które są cenne przy kontakcie z klientami.

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

 

Przykładowe specjalności

Prawo medyczne – Absolwenci znają przepisy polskiego prawa w zakresie medycyny, a także prawa Unii Europejskiej. Specjalizują się w zakresie prawa pracy, podstawy ubezpieczeń, a także świadczeń zdrowotnych.

Prawo sądowe – Absolwenci w trakcie studiów zostali wszechstronnie przygotowani do podjęcia aplikacji np. sędziowskiej.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Prawo świetnie przygotowują specjalistów z zakresu wielu dziedzin prawa, dzięki czemu absolwenci są przygotowani do odbycia aplikacji, a także odnalezienia się na rynku pracy. Absolwenci Prawa posiadają również niezbędną wiedzę i umiejętności do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci prawa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • Ministerstwo Zdrowia
 • Sąd
 • Prokuratura
 • Kancelaria adwokacka
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na kierunek studiów Prawo opiera się na kolejności zgłoszeń. Jednak, aby przystąpić do rekrutacji, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Ważnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów takich jak np. świadectwo maturalne, co stanowi podstawę przyjęcia.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi prywatna szkoła wyższa oferująca studentom 5 kierunków studiów z nauk około medycznych oraz społecznych. Uczelnia kładzie również nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych przez studentów, co pozwala absolwentom na swobodne odnalezienie się na rynku pracy.

Komentarze (0)