Pedagogika studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – rekrutacja 2023/2024

Pedagogika studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – rekrutacja 2023/2024

Studia Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

01.02.2024

Pedagogika studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – rekrutacja 2023/2024

Pedagogika to kierunek, którego celem jest wyszkolenie odpowiedzialnych pedagogów, gotowych do pracowania z osobami znajdującymi się na dowolnym etapie rozwojowym.

Studenci pedagogiki poznają biologiczne, psychiczne i kulturowe czynniki wpływające na rozwój człowieka, a także szkolą się w zakresie np. planowania działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach przedszkolnych i klasach nauczania zintegrowanego.

Studia na kierunku pedagogika w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku pedagogika pozwalają studentom poznać najważniejsze teorie dotyczące m.in. wychowania, uczenia się i nauczania, a także specyfikę programów terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży, osób starszych czy osób dorosłych, wymagających wsparcia dydaktycznego lub wychowawczego.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia rozwojowa i osobowości,
 • historia myśli pedagogicznej,
 • historia myśli pedagogicznej,
 • socjologia ogólna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • pedagogika opiekuńcza,
 • emisja głosu,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • antropologia kulturowa,
 • elementy logopedii.
   

Sprawdź także:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo wychowawcza – Absolwent przygotowany jest m.in. do: rozwiązywania problemów społecznych oraz stosowania działań prewencyjnych w zakresie opiekuńczo-wychowawczym; projektowania pomocy i wsparcia dziecka i jego rodziny.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – Absolwent przygotowany jest m.in. do: projektowania ścieżek edukacyjnych w zakresie komunikacji interpersonalnej; pracy w doradztwie zawodowym w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także poza placówkami oświatowymi.
 

Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki, w zależności od ścieżki specjalizacyjnej, którą wybiorą w trakcie studiów, mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w środowisku oświatowym, jak i psychologicznym, doradczym, marketingowym czy kulturowym. Pedagog może aplikować na takie stanowisko jak np.: wychowawca, opiekun, nauczyciel (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień) czy animator kultury.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • placówki oświatowo-wychowawcze (szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice)
 • instytucje i stowarzyszenia kulturalne
 • organizacje społeczne i samorządowe
 • instytucje i placówki kulturalno-oświatowe
 • lokalne i międzynarodowe programy edukacyjne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • centra rozwoju kadr
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia pedagogiczne powinni pamiętać o tym, ze rekrutacja na pedagogikę w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Wśród rozszerzonych przedmiotów maturalnych przyszli studenci tego kierunku powinni uwzględnić np.: biologię, geografię, historię, język obcy, język polski, matematykę lub wiedzę o społeczeństwie.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to uczelnia o charakterze katolickim, której celem jest wykształcenie pokolenia specjalistów rozumiejących ludzką tożsamość i działających z poszanowaniem etyki i patriotyzmu. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru ponad 40 kierunków, które znaleźć można w ofercie tej szkoły wyższej.

Komentarze (0)