Psychologia studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Psychologia studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

01.02.2024

Psychologia studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Psychologia to kierunek poświęcony m.in.: podstawom biologii, naukom humanistyczno-społecznym, metodologii, statystyce czy socjologii. Studenci psychologii starają się zrozumieć odmienność interpretacji zachowań człowieka, a także analizują i interpretują rolę czynników wpływających na rozwój emocjonalny i społeczny ludzi.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę np. w: służbie zdrowia, placówkach wychowawczo-opiekuńczych czy placówkach resocjalizacyjnych. Niektórzy psychologowie mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Studia na kierunku psychologia w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii poznają m.in. biologiczne, społeczne, kulturowe i emocjonalne aspekty kształtowania się osobowości człowieka. W programie kierunku psychologia przewidywane są przedmioty poświęcone np. metodom stosowanym w tej dziedzinie, prawidłowemu pełnieniu usług psychologicznych czy sposobów nawiązywania kontaktów zawodowych i rozwiązywania konfliktów o dowolnym podłożu.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologiczne podstawy zachowania,
 • anatomia i fizjologia układu nerwowego,
 • antropologia a psychologia,
 • podstawowe umiejętności psychologiczne,
 • etyka,
 • teorie umysłu,
 • psychopatologia z elementami psychiatrii,
 • psychometria i diagnoza psychologiczna,
 • psychologia zdrowia.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Psychologia kliniczna i psychoterapia – Absolwent przygotowany jest m.in. do: diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych u pacjentów; przeprowadzania wywiadów psychologicznych; przeciwdziałania psychopatologii.

Psychologia sądowa i penitencjarna – Absolwent przygotowany jest m.in. do: interpretowania motywów kierujących działaniem sprawców; niesienia profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym; przygotowywania podejrzanych do przesłuchania.
 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku psychologia, w zależności od wybranej w czasie studiów specjalizacji, przygotowani są kompleksowo m.in. do: niesienia klinicznej pomocy psychologicznej; zarządzania zasobami ludzkimi; prowadzenia działań opiekuńczych i resocjalizacyjnych czy poradnictwa.

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • służba zdrowia
 • pomoc społeczna
 • poradnictwo zawodowe
 • placówki wychowawcze
 • placówki resocjalizacyjne
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia psychologiczne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Dlatego kandydaci na kierunek psychologia powinni rozważyć zdawanie egzaminów z takich przedmiotów jak np.: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, chemia, geografia czy filozofia.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to uczelnia o charakterze katolickim. Studenci tej szkoły wyższej zdobywają wszechstronne wykształcenie, które umożliwia im badanie społecznych, etycznych, religijnych, kulturowych i naturalnych czynników kształtujących środowisko współczesnego człowieka. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru ponad 40 kierunków dostępnych w ofercie uniwersytetu.

Komentarze (0)