Informatyka studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Informatyka studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Studia Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

16.02.2022

Informatyka studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Informatyka to kierunek, którego absolwenci potrafią obsługiwać nowoczesne urządzenia komputerowe, a także przygotowani są m.in. do: tworzenia, przekształcania i przekazywania danych; zabezpieczania i ochrony informacji w systemach komputerowych i teleinformatycznych czy projektowania aplikacji użytkowych.

Studia na kierunku informatyka w WAT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Informatyka pozwala studentom poznać wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej. W programie kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone m.in.: systemom i sieciom komputerowym, bazom danych, grafice komputerowej, inżynierii oprogramowania czy sztucznej inteligencji.

W programie studiów na kierunku informatyka w Warszawie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algorytmy i struktury danych
 • programowanie aplikacyjne
 • podstawy techniki cyfrowej
 • programowanie obiektowe
 • analiza matematyczna

 

Sprawdź także:

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Inżynieria systemów – Absolwent przygotowany jest m.in. do: projektowania nowoczesnych systemów informatycznych; biegłego programowania w języka strukturalnych, obiektowych i funkcjonalnych; modelowania struktur danych, funkcji i procesów; analizowania bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz dużych zbiorów danych czy sieci neuronowych.

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych – Absolwent przygotowany jest m.in. do: zabezpieczania i ochrony informacji w systemach komputerowych i teleinformatycznych; projektowania systemów zabezpieczeń; zarządzania bezpieczeństwem w sieci; dokumentowania systemu bezpieczeństwa; przeprowadzania zaawansowanej diagnostyki sieci.
 

Praca po studiach

Studia informatyczne w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przygotowują studentów do pełnienia funkcji cywilnych lub wojskowych. Absolwenci informatyki mogą liczyć na stabilne zatrudnienie np. w: firmach wytwarzających oprogramowanie; ośrodkach badawczych; przedsiębiorstwach i instytucja eksploatujących sieci i systemy komputerowe czy w strukturach wojskowych.

Absolwenci informatyki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • uczelnie, instytuty badawcze
 • firmy konsultingowe
 • przedsiębiorstwa
 • banki, sektor ubezpieczeniowy
 • struktury instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Akademie Wojskowe
 • Sztab Generalny i Departamenty MON
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek informatyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Kandydaci na te studia powinni wykazać się wystarczającą wiedzą z zakresu m.in.: matematyki, fizyki, informatyki, języka polskiego lub języka obcego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ma za zadanie wykształcić pokolenie specjalistów gotowych do pełnienia funkcji wojskowych i cywilnych. Absolwenci tej uczelni działają aktywnie na rzecz rozwoju przemysłu, biznesu i nauki. Kandydaci na studia w Warszawie mogą wybierać spośród 35 kierunków oferowanych przez tę uczelnię.

Komentarze (0)