Mechanika i budowa maszyn studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Mechanika i budowa maszyn studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Studia Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

16.02.2022

Mechanika i budowa maszyn studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Kierunek mechanika i budowa maszyn to studia inżynieryjno-techniczne, które poświęcone są takim naukom jak np.: automatyka i robotyka, biogospodarka, inżynieria materiałowa, logistyka, mechatronika, zarządzanie czy inżynieria produkcji.

Absolwenci tego kierunku mogą m.in.: zarządzać eksploatacją maszyn (w tym spzetu wojskowego); projektować elementy, zespoły i osprzęty elektroniczne; tworzyć pojazdy samochodowe i specjalne.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w WAT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn poznają m.in.: budowę oraz sposoby wytwarzania i eksploatacji maszyn; specyfikę materiałów i płynów wykorzystywanych przy produkcji maszyn; właściwości i metody kontroli jakości paliw, olejów i smarów; techniki tworzenia urządzeń elektrycznych i mechatronicznych układów sterowania.

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • maszynoznawstwo
 • mechanika techniczna
 • towaroznawstwo
 • materiały konstrukcyjne w budowie maszyn
 • obrona przed bronią masowego rażenia

 

Sprawdź także:

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Mechatronika i diagnostyka samochodowa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: utrzymywania sprawności nowoczesnych układów mechatronicznych stosowanych w samochodach; diagnozowania, naprawy i utylizacji układów mechatronicznych; tworzenia hybrydowych układów napędowych i ogniw paliwowych.

Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej – Absolwent przygotowany jest m.in. do: modelowania numerycznego i symulacji procesów statystycznych i dynamicznych w konstrukcjach; analizowania stanu przemieszczenia, odkształcenia, naprężenia w złożonych konstrukcjach i układach mechanicznych; projektowania, eksploatacji i modernizacji konstrukcji.
 

Praca po studiach

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn, w zależności od wybranej specjalności, mogą liczyć na zatrudnienie np. w: przedsiębiorstwach budowlanych; biurach projektowych; organach administracji rządowej i samorządowej; przedsiębiorstwach transportowych; sieciach sprzedaży ubezpieczeń samochodowych czy zakładach produkcji i naprawy pojazdów.

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • przedsiębiorstwa transportowe i komunikacyjne
 • dystrybucja samochodów i części zamiennych
 • stacje obsługi i diagnostyki pojazdów samochodowych i specjalnych
 • instytuty badawcze
 • organy administracji rządowej i samorządowej
 • sieci sprzedaży i ubezpieczeń samochodów
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia techniczne w Warszawie w uczelniach publicznych odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Kandydaci na mechanikę i budowę maszyn powinni umiejętnie liczyć, a także znać podstawy fizyki. Dlatego przyszli studenci tego kierunku powinni wykazać się wiedzą z zakresu m.in.: matematyki, fizyki, języka polskiego czy języka obcego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oferuje kandydatom ponad 30 kierunków o charakterze wojskowym lub cywilnym. studia w Warszawie pozwalają studentom zdobyć uniwersalne i specjalistyczne kompetencje, cenione zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci tej uczelni umiejętnie wykorzystują wiedzę inżynierską na rzecz rozwoju nauki i bezpieczeństwa narodowego.

Komentarze (0)