Mechatronika studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Mechatronika studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Studia Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

16.02.2022

Mechatronika studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Kierunek mechatronika kompleksowo przygotowuje absolwentów do pracy np. projektanta, wytwórcy czy eksploatatora złożonych urządzeń technicznych – zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Studia te łączą zagadnienia poświęcone m.in.: mechaniki, elektronicznych układów sterowania czy wybranych działów informatyki.

Studia na kierunku mechatronika w WAT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku mechatronika poznają m.in.: narzędzia matematyczne służące opisowi zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych; sposoby zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji; techniki modelowania pracy prochowych układów miotających i silników rakietowych.

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska
 • matematyka
 • metrologia
 • mechanika
 • nauka o materiałach
 • inżynieria wytwarzania
 • podstawy konstrukcji maszyn

 

Sprawdź także:

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Techniki komputerowe w mechatronice – Absolwent przygotowany jest m.in. do: wykorzystywania uniwersalnych programów i systemów projektowania, a także zaawansowanych technologii wytwarzania; projektowania strategii eksploatacji i tworzenia informatycznych systemów wspomagania zarządzania eksploatacją złożonych obiektów technicznych.

Robotyka i automatyka przemysłowa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: projektowa, konstruowania i prowadzenia badań systemów sterowania; programowania robotów i systemów automatyki przemysłowej.

Studenci mechatroniki realizowanej w ramach studiów wojskowych mogą specjalizować się w takich aspektach mechatroniki jak np.: uzbrojenie i elektronika; artyleria rakietowa; środki bojowe; eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego; przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu.
 

Praca po studiach

Absolwenci mechatroniki przygotowani są do pracy na takich stanowiskach jak np.: projektant, organizator produkcji i eksploatacji systemów automatyki, robotyki i sterowania; programista robotów.

Niektórzy absolwenci mechatroniki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie mogą liczyć na mianowanie na stopień podporucznika – wówczas specjaliści kierowani są do pełnienia służby wojskowej np. w: jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych czy przedsiębiorstwach przemysłu obronnego.

Absolwenci mechatroniki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • biura konstrukcyjno-technologiczne
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • straż graniczna, policja
 • firmy zajmujące się ochroną osób i mienia
 • wojska rakietowe
 • przedsiębiorstwa podległe MON
 • przedsiębiorstwa przemysłu obronnego
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia techniczne (wojskowe i cywilne) w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Kandydaci na kierunek mechatronika wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić m.in.: matematyka, fizyka, język obcy czy język polski.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ma za zadanie wyszkolić wojskowych i cywilnych specjalistów gotowych do działania na rzecz rozwoju nauki, przemysłu i biznesu Państwa Polskiego. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru ponad 30 kierunków znajdujących się w ofercie tej uczelni.

Komentarze (0)