Administracja studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Administracja studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

02.02.2024

Administracja studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Administracja to kierunek należący do dziedzin prawniczych – studenci administracji analizują i interpretują określone treści dokumentów prawnych, a także umiejętnie nawiązują współpracę z jednostkami administracji publicznej czy samorządowej.

Absolwenci tego kierunku przygotowani są kompleksowo m.in. do zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach krajowych i europejskich.

Studia na kierunku administracja w SAN WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku administracja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

 

Program studiów i przedmioty

W programie kierunku administracja znajdują się przedmioty poświęcone w szczególności zagadnieniom związanym np. z: prawem, ekonomią czy finansami i rachunkowością. Studenci tego kierunku zdobywają szeroką wiedzę w zakresie polskiego i europejskiego systemu instytucjonalnego, a także zasad organizacji i działania organów administracji publicznej.

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • techniki mediacji i negocjacji w administracji,
 • podstawy prawoznawstwa,
 • prawo gospodarcze publiczne,
 • stanowienie prawa miejscowego,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • legislacja administracyjna,
 • pozyskiwanie funduszy unijnych,
 • prawo cywilne z umowami w administracji,
 • prawo pracy i prawo urzędnicze,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • zamówienia publiczne.
   

Sprawdź także:

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Administracja skarbowa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: egzekucji zobowiązań podatkowych; prowadzenia dochodzeń; orzekania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Prawna obsługa biznesu – Absolwent przygotowany jest m.in. do: samodzielnego zgłębiania prawnych i ekonomicznych aspektów obrotu gospodarczego; pełnienia funkcji menadżerskich w sektorze gospodarczym i administracji publicznej; prowadzenia przedsiębiorstwa.
 

Praca po studiach

Administracja to kierunek skierowany do tych studentów, którzy swoją karierę zawodową chcieliby np. z pełnieniem funkcji w strukturach administracji państwowej i samorządowej lub w przedsiębiorstwach czy firmach ubezpieczeniowych.

Absolwenci administracji kompleksowo są przygotowani do pracy na stanowiskach urzędniczych i menadżerskich. Ponadto niektórzy absolwenci mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci administracji mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • urzędy administracji centralnej, terenowej i samorządowej
 • organy podatkowe
 • działy administracyjnych sądów, prokuratury
 • organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa prywatne
 • działy prawne i działy kadr przedsiębiorstw prywatnych
 • kancelarie prawne
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Studia prawnicze w Warszawie wymagają od przyszłych studentów znajomości podstawowych zagadnień społecznych i humanistycznych. Rekrutacja na studia w Warszawie w uczelniach publicznych oraz niektórych uczelniach niepublicznych odbywa się na podstawie konkursy świadectw.

Kandydaci na kierunek administracja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie powinni zdawać egzaminy z takich przedmiotów jak np.: język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie czy historia.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to uczelnia niepubliczna o ogólnopolskim charakterze, która proponuje studentom ponad 20 kierunków prowadzonych w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub online – zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Szkoła dostosowuje swoją ofertę do zmieniającego się świata nauki oraz potrzeb i zainteresowań studentów. Na liście kierunków SAN w Warszawie znaleźć można w szczególności te poświęcone naukom społecznym i humanistycznym.

Komentarze (0)