Pedagogika studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Pedagogika studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

02.02.2024

Pedagogika studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Pedagogika to dziedzina poświęcona m.in. metodom i narzędziom dydaktycznym służącym działaniom wychowawczym, opiekuńczym i edukacyjnym. Studenci pedagogiki poznają poszczególne etapy rozwojowe człowieka, a także badają relacje występujące między ludźmi a środowiskiem społeczno-przyrodniczo-kulturowym.

Studia na kierunku pedagogika w SAN WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku pedagogika szkolą się teoretycznie i praktycznie w zakresie m.in.: planowania, organizowania i prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych; realizacji działań z zakresu pomocy społecznej i resocjalizacji; zrozumienia czynników kształtowania świadomości człowieka.

W programie tych studiów przewidywane są przedmioty poświęcone np.: socjologii, psychologii, kulturze czy biologii.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • dydaktyka,
 • pedagogika ogólna,
 • profilaktyka uzależnień,
 • profilaktyka społeczna,
 • teoria i historia wychowania,
 • trening umiejętności społecznych,
 • diagnoza i profilaktyka,
 • patologie społeczne,
 • historia wychowania,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • pedagogika społeczna.
   

Sprawdź także:

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza – Absolwent przygotowany jest m.in. do: rozpoznawania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i zaburzeń rozwoju człowieka; projektowania i realizacji działań z zakresu opieki, wychowania i terapii; współpracy z rodziną i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewecją kryminalną – Absolwent przygotowany jest m.in. do: wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym; tworzenia projektów indywidualnych i grupowych.
 

Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki przygotowani są do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i osobami dorosłymi, które zmagają się z problemami wychowawczymi lub edukacyjnymi.

Ponadto, w zależności od wybranej specjalizacji, pedagodzy przygotowani są także do pracy w ośrodkach resocjalizacyjnych, kulturowych, oświatowych, marketingowych czy terapeutycznych.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • placówki oświatowo-wychowawcze (szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice)
 • instytucje i stowarzyszenia kulturalne
 • organizacje społeczne i samorządowe
 • instytucje i placówki kulturalno-oświatowe
 • lokalne i międzynarodowe programy edukacyjne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • centra rozwoju kadr
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie powinni pamiętać, że rekrutacja na niektóre kierunki znajdujące się w ofercie tej uczelni odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Przyszli studenci przed rozpoczęciem nauki powinni wnieść odpowiednią opłatę rekrutacyjną, a także dostarczyć wymagane dokumenty do Działu Rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to uczelnia niepubliczna o charakterze ogólnopolskim. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru ponad 20 kierunków stacjonarnych, niestacjonarnych i online, które znajdują się w ofercie tej szkoły wyższej. Absolwenci akademii najczęściej uzyskują kwalifikacje, które umożliwiają im podjęcie pracy w zawodach cieszących się społecznym zaufaniem, jednak uczelnia proponuje także kierunki przygotowujące absolwentów do pracy w sektorze prywatnym.

Komentarze (0)