Zarządzanie studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

02.02.2024

Zarządzanie studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studenci zarządzania szkolą się w zakresie m.in. dokonywania analizy otoczenia przedsiębiorstwa (w tym środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy); skutecznego zarządzania projektami; stosowania marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych.

Studia na kierunku zarządzanie w SAN WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).
 

Program studiów i przedmioty

W programie kierunku zarządzanie znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów ekonomiczno-gospodarczych i zarządczych firmy; funkcjonowaniu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Studenci uczą się tego, w jaki sposób np. opracowywać modele biznesowe oraz skuteczne biznesplany, a także jak prowadzić badania rynkowe czy jak prowadzić wewnątrzorganizacyjną i zewnętrzną komunikację.

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • finanse, rachunkowość,
 • prawo w gospodarce,
 • biznesplan,
 • socjologia,
 • marketing,
 • podstawy zarządzania,
 • ekonomia, marketing,
 • komunikacja w biznesie,
 • zachowania organizacyjne,
 • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.


Sprawdź także:

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Studenci zarządzania w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie mają okazję rozwijać się w jednej z kilku specjalności charakterystycznych dla tej dziedziny.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych specjalizacji absolwenci zarządzania mają wiedzę z zakresu np. marketingowych, organizacyjnych czy finansowych aspektów zarządzania.

Przykładowe specjalizacje na kierunku zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie:

 • marketing
 • zarządzanie organizacjami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie finansami i rachunkowość
 • bankowość
   

Praca po studiach

Studia z zarządzania przygotowują studentów kompleksowo do pełnienia funkcji m.in. menadżerskich i doradczych. Absolwenci zarządzania mogą podjąć pracę zawodową na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla. Przedsiębiorczy absolwenci zarządzania mogą rozpocząć własna działalność gospodarczą.

Absolwenci zarządzania mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • przedsiębiorstwa krajowe i międzynarodowe
 • firmy usługowe
 • administracja państwowa i samorządowa
 • grupy kapitałowe
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Rekrutacja na te studia wymaga od przyszłych studentów wniesienia odpowiedniej opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenia wymaganych dokumentów do Działu Rekrutacji uczelni.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Studenci Społecznej Akademii Nauk w Warszawie rozwijają się w zakresie w szczególności społecznych i ekonomicznych dziedzin. Kandydaci na studia w Warszawie w ofercie tej uczelni mogą znaleźć ponad 20 kierunków stacjonarnych, niestacjonarnych i online – prowadzonych w zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Komentarze (0)